Skärmsläckaren kan vara ett virus

Nu varnar datorexperter för ett nytt datorvirus

TEKNIK

Ett nytt datorvirus sprids nu snabbt bland tusentals datoranvändare.

Viruset sprids som ett skärmsläckarprogram och angriper datorns säkerhetsprogram.

- Det är en ny svensk masspostare som är här, säger virusexperten Per Hellqvist.

Det nya viruset kallas Ganda, men är även känt under en rad andra benämningar:

W32/[email protected]

WORM.SwedenSuxm

Myzli

W32.Ganda.worm

- Det handlar om en enkel masspostande mask som sänder sig till alla i Outlooks adressbok. Den innehåller textsträngen "SWEDENSUXX", säger Per Hellqvist, virusexpert på datorsäkerhetsföretaget Symantec.

Viruset skickar sig vidare till alla adressater i adressboken. Det använder normalt den smittade datorns e-postadress som avsändare.

Men det förekommer även att det använder andra andresser som avsändare, bland annat flera myndigheters och medieföretags e-postadresser.

Dolt meddelande i koden

Ganda upptäcktes första gången under helgen och antas ha sitt ursprung i Sverige. Det sprids nu snabbt bland svenska datoranvändare.

- Vi har fått fram att killen som står bakom det här kallar sig för ”uncle Roger” i ”H-sand”. Det står i en liten sträng i viruskoden, säger Per Hellqvist.

I programkoden har ett engelskt meddelande från upphovsmannen hittats. På svenska lyder texten:

”Kodad av uncle Roger i H-sand, 0303. Jag är diskriminerad av det svenska skolsystemet. Det här är ett svar på åtta års diskriminering. Jag stöds av djurrättsaktivister över hela världen.”

- Vi har just satt Telia på att spåra honom, säger Per Hellqvist.

Viruset är en skärmsläckare

Viruset skickas som en bilaga i ett e-postmeddelandet. Bilagan är ett smittat skärmsläckarprogram (SCR). Bilagans storlek ligger runt 60 kB.

Viruset uppges angripa säkerhets- och antivirusprogram.

Själva meddelandet är skrivet på svenska, men det förekommer även med engelsk text.

Så känner du igen Ganda-viruset

Texten i meddelandet är noga formulerad för att locka mottagaren att öppna den smittade bilagan. Här är några exempel:

Fredrik Rundkvist