Virustoppen vecka 11

TEKNIK

Svenska viruslistan visar de mest spridda virusen i Sverige, och är en sammanställning av virusrapporter från stora svenska företag och organisationer.

  Listan sammanställs av antivirusexperten Per

Hellqvist.

Topp 10 Vecka 11 -2003

***************************

1 W32/[email protected]

2 W32/[email protected]

3 W32/[email protected]

4 W32/[email protected]

5 JS/Noclose.E

6 W32/[email protected]

7 W32/[email protected]

8 W32/[email protected]

9 W32/[email protected]

10 W32/[email protected]

Vad betyder förkortningarna?