Ett intrångsförsök i sekunden hos PTS

TEKNIK

Stockholm

Sobig, Blaster, Loveletter, Code red ... Virusen på internet är här för att stanna.

Att nätet står pall och förblir säkert att använda är nya arbetsområden för Post- och telestyrelsen PTS. Sex anställda jobbar bakom lås och bom på Sveriges IT-incidentcentrum, Sitic.

- Vi samlar på information av olika slag som inte ska komma utanför våra dörrar, säger chefen för enheten, Johan Mårtensson, till TT.

På en skärm rullar intrångsövervakningen. En ny rad tillkommer varje sekund. Typ av försök och avsändaradresser trillar hela tiden in.

- Vi ska bygga ett system för informationsutbyte om IT-säkerhetsproblem mellan i första hand olika myndigheter och näringsliv och också kunna ge råd om vad som behöver göras, säger Mårtensson. Helst innan något sker.

Som exempel nämner han ett av den senaste tidens viruslarm, Blaster. Redan den 17 juli slog Microsoft larm om att problemet fanns. Den 29 juli varnade Sitic på sin hemsida att detta skulle kunna bli ett stort problem och uppmanade alla att uppdatera brandväggar och virusskydd.

Steget före

Den 12 augusti slog Blaster ner över datoranvändare runt hela världen. I vanlig ordning drabbades företag, organisationer och privatanvändare.

- Det ringde från både högt och lågt för att få hjälp, men då var det så dags. Vårt jobb är att vara i framkant och varna innan det händer, säger Johan Mårtensson.

Som statlig myndighet har det sina sidor att försöka samla in IT-incidentrapporter. I synnerhet näringslivet har ingen åstundan att skylta med sina problem. Offentlighetsprincipen gör det med gällande lagstiftning svårt att undanhålla till exempel pressen informationen. En undantagsregel är på gång under hösten.

Sitic har sex motsvarigheter bland EU:s 15 medlemsstater. Verksamheten ligger under PTS avdelning för nätsäkerhet.

Internet måste hålla

- Fram till för 1,5 år sedan var det telefoni som gällde för vår del, men i takt med internets ökande betydelse har kravet på ett robust och säkert nät blivit allt större, säger avdelningschef Anders Johansson.

- En väckarklocka för att det behövs en samlad kompetens och kontroll över nätet kom ur planeringen inför millennieskiftet. Säkerhetsfrågorna, både rent fysiskt att knutpunkter och annat inte kan skadas till nätets säkerhet vad gäller till exempel att garantera folks integritet, har blivit allt viktigare, säger Anders Johansson.

Målet är att skapa ett internet som alla kan lita på i alla väder.

Ett exempel på ett viktigt område är att skapa pålitliga betalsystem för näringslivet över nätet.

- Internet får inte svikta vid påfrestningar. Det är nödvändigt för att internet ska få den kraft som vi hoppas på för samhällsutvecklingen, säger Anders Johansson.

Anders Lignell/TT