Rea på .se-domäner

Priset sänks med trettio procent vid årsskiftet

TEKNIK

Priset sänks rejält för dem som har egen adress som slutar med ''.se'' på nätet.

Anledningen är att allt fler registrerar egna ''.se-adresser''.

Priset sänks från 313 kronor om året till 200 kronor från 1 januari 2004.

I våras förenklades regelsystemet och dessutom har det blivit möjligt att registrera domännamn med å, ä och ö från oktober. Det har lett till en fördubbling av antalet domännamn med ''.se''.

Vid årsskiftet fanns omkring 100 000 men antalet har nu stigit till 205 000. Därmed har inkomsterna ökat ordentligt till glädje för Östen Frånberg, ordförande i II-stiftelsen som ansvarar för domänen ''.se''.

- Tillströmningen av kunder möjliggör att priset kan sänkas utan att göra avkall på vare sig kvalitet eller ambitioner, säger Frånberg.

TT