Var tredje surfare fick datorn smittad

TEKNIK

Nästan var tredje svensk internetanvändare har drabbats av säkerhetsproblem.

Virus är det särklassigt största problemet.

Och inget tyder på att spridningen av virus kommer att minska nästa år.

Enligt undersökningen som Post- och telestyrelsen låtit Temo genomföra har 29 procent av internetanvändarna drabbats av säkerhetsproblem.

Det vanligaste problemet är virus: 24 procent av internetanvändarna i hemmet drabbats av virus i sina datorer.

Den som drabbats vet att det ställer till med rejäla problem och tar tid att åtgärda. 75 procent av internetanvändarna har också insett att enda sättet att skydda sig är att ha ett virusskydd. Det är en ökning med 10 procent jämfört med en liknande undersökning för ett år sedan, då bara 65 procent av internetanvändarna skyddat sina datorer.

De med bredband bäst skyddade

Bäst på att skydda sig är bredbandsanvändarna, trots att de som använder ett vanligt telefonmodem till exempel riskerar att få sina modem kapade, med hisnande telefonräkningar eller räkningar på obeställda varor och tjänster på halsen.

I skuggan av den ständigt växande virusplågan på nätet har PTS satsat på informationsinsatser kring IT-säkerhet. En egen webbplats om säkerhetsfrågor som vänder sig till allmänhet och småföretag öppnades under hösten.

Temoundersökningen omfattar en enkät skickad till 3 000 slumpvis utvalda personer mellan 16 och 75 år. Undersökningen är årligen återkommande. Undersökarna fick svar från 61 procent av de tillfrågade, eller 1 830 personer.

I år har tusentals svenska internetanvändare gång på gång drabbats av virusattacker.

Många virus i år

Året hann knappt starta innan nätverksmasken Slammer slog till den 25 januari 05.31 svensk tid. Slammer spred sig via en internetuppkoppling och inte som vanligt via bilagor till e-posten.

Slammer var i sig tämligen harmlös. Men den fick internet att krokna av överbelastning på grund av sitt arbetssätt och den snabbhet med vilken den sökte igenom samtliga cirka fyra miljarder IP-adresser på jakt efter oskyddade datorer. Enligt säkerhetsföretaget F-Secure tog det Slammer bara 15 minuter att gå igenom samtliga adresser i hela världen.

Slammer var bara början. Minnesgoda drar sig till minnes Bugbear, Blaster, SobigF, Swen och Ganda. De är alla namn på en allt intensivare och allvarligare virusplåga. En trend under året var också att spammare, alltså reklamutskickare på nätet, och virusmakare fann varandra.

Lika illa nästa år

Konsekvensen för folk med oskyddade datorer blev att det kunde räcka med att vara uppkopplad några minuter innan datorn packade ihop drabbad av virussmitta.

PTS och säkerhetsföretagen är eniga i analysen att inget tyder på att plågan ska minska under 2004. Enda sättet att skydda sig är att installera brandvägg och virusskydd och se till att de uppdateras. Eftersom det skapas hundratals nya virus varje dag, gäller det att uppdatera ofta, helst genom automatiska uppdateringar. Se till att stänga av och koppla bort internetanslutningen när datorn inte används och se till att uppdatera datorns programvaror för att täppa till diverse säkerhetshål.

Tidigare artiklar

Anders Lignell/TT

ARTIKELN HANDLAR OM