Internetleverantörer behöver inte avslöja filbytare

TEKNIK

WASHINGTON

Skivindustrin förlorade på fredagen ett möjligen avgörande slag när en federal amerikansk domstol slog fast att internetleverantörer inte behöver lämna ut namnen på dem som använder filbytarprogram.

Appellationsdomstolen i District of Columbia undanröjde därmed ett utslag i lägre rätt som gav skivindustrin tillstånd att skaffa fram namn på personer som ingår i filbytarnätverk.

Alla tre domarna ansåg att den lag som åberopades inte var tillämplig, eftersom den tillkom 1998, innan folk på allvar började byta musikfiler på nätet.

Samtidigt konstaterade domstolen att skivindustrin kämpar i motvind mot filbytarna och att lagstiftarna inte hänger med i teknikutvecklingen. Men det är inte domstolens sak att skriva om lagen, påpekade domarna.

Ännu en motgång rönte musikindustrin i Nederländerna på fredagen, rapporterar Reuters. Där underkände Högsta domstolen ett försök att sätta stopp för filbytarprogrammet Kazaa. Domstolens beslut innebär att den som utvecklar ett program inte kan hållas ansvarig för hur det sedan används.

TT-DPA