Källkod till Windows stulen

Kan göra det lättare för hackare att tillverka virus

TEKNIK

STOCKHOLM

Källkod till två av Microsoft Windows operativsystem har läckt ut på internet. Tillgång till koden underlättar för hackare att ta sig in i PC-datorer jorden runt.

Delar av Microsofts ''grundbultar'', de så kallade källkoderna, till operativsystemet Windows har läckt ut på internet.

-Det är naturligtvis ytterst allvarligt att de på något sätt blivit stulna och sprids, men det är ändå bara en liten del som kommit ut, säger Microsofts svenske informationschef Christoffer Björkvall.

Enligt uppgifter handlar det om cirka en åttondel av hela källkoden på omkring 40 gigabyte som kommit på drift. Det handlar om åtminstone delar av källkoderna till Notepad och internetprogramvaror för Windows 2000 och NT 4.0 som nu finns tillgängliga för sugna hackare eller virusmakare att studera och utnyttja.

Drabbar inte hemanvändare

Per Hellqvist, expert hos säkerhetsföretaget Symantec tror inte att läckan kommer att påverka hemanvändaren.

- Rent teoretiskt kan mycket hända men förmodligen kommer ingenting alls att hända, säger Per Hellqvist.

-Det blir inte fler attacker, det kommer många nya attacker varje dag.

-Den största faran med det är nog att det kan öka förståelsen hur Windows är uppbyggt och det kan leda hackarna ett steg framåt, säger Per Hellqvist.

Ingen läcka

- Hur de här koderna kommit ut utreds just nu för fullt tillsammans med amerikansk polis, men inget tyder så här långt på att någon tagit sig in i våra interna nätverk, säger Christoffer Björkvall.

I flera år har Microsoft tillåtit universitet och en del stora kunder att ta del av källkoderna. Men de får inte kopieras, inte ändras och de allra innersta koderna släpps inte ut till någon - någonsin.

-Det kan inte uteslutas att det är delar av de koder som vi låtit tredje part se som har kommit ut, men det utreds just nu, säger Christoffer Björkvall.

På spåret

Den förre säkerhetschefen hos Microsoft, Howard Schmidt, anser att säkerheten utgör det mindre problemet. Det bekymmersamma skulle vara att läckan är ett hot mot Microsofts upphovsrätt.

-Ur säkerhetssynpunkt kan läckan jämföras med att någon lyckas kapa ett ryskt stridsflygplan från 1956, sade Schmidt.

-Men eftersom nya system som XP bygger på de äldre kan koderna ändå skapa problem. Bara kunskapen om hur de är uppbyggda räcker också för att göra det möjligt att konstruera nya virus och då kan det bli allvarligt, säger Per Hellqvist.

Jonas Vesterdahl, TT