Dataviruset slog till mot sjukvården

5000 datorer i Västra Götaland drabbade i dag

TEKNIK

Dataviruset Sasser attackerar på bred front.

I morse slogs upp till 5 000 datorer ut inom Västra Götalandsregionens sjukvård.

Och den brittiska kustbevakningen har förlorat all högteknologisk utrustning.

Minst en miljon datorer har nu infekterats.

PC-masken Sasser började spridas i fredags och på tisdagen bedömdes minst en miljon datorer ha smittats världen över. När en dator på ett kontor smittas är viruset designat att slå till mot samtliga på nätverket.

Det har skapat problem.

Internationellt har stora företag och myndigheter drabbats – som den brittiska kustbevakningen. Sky News rapporterar att kustbevakningen förlorat sin elektroniska kartövervakning och sina mejlsystem.

Någon fara för verksamheten ska det inte vara. Man får förlita sig på radio och telefon och använda äldre metoder för övervakning.

På tisdagsmorgonen drabbades 4 500-5 000 datorer inom Västra Götalandsregionens sjukvård. Delar av primärvården samt verksamheten på sjukhusen i Borås och Trollhättan drabbades.

”Patientsäkerheten inte i fara”

Datorerna gick inte att använda. den information de hade om patienter och verksamhet vägrade de att ge i från sig.

– I inget fall har patientsäkerheten varit i fara, säger Carl-Erik Johansson, IT-strategiska enheten vid regionen till TT.

Sasser utnyttjar säkerhetsluckor i Windows 2000, Windows server 2003 och Windows XP. Med en enkel uppdatering hade man kunnat avvärja hotet långt tidigare.

Merparten av de 30 000 datorer som används inom Västra Götalandsregionens sjukvård hade också fått uppdateringen, men några tusen saknades skyddet.

– I några fall drabbades patienter som var kallade för att få svar på prover, och som nu fick återvända hem utan svar, säger Carl-Erik Johansson.

Redan under eftermiddagen var de flesta smittade datorerna åtgärdade. Ingen information har gått förlorad eller förstörts.

Mattias Lundell, TT