Skräpmejl förbjuds

Ny lag träder i kraft i dag

TEKNIK

Idag, den 1 april börjar den nya lagen om så kallade spam, skräpmejl, att gälla.

E-mail och sms med reklam får bara sändas till den som begärt det.

Men lagen är en EU-lag och drabbar inte dem som skickar flest spam, avsändare i USA.

Tidigare gällde att den som inte ville ha skräpmejl skulle ha möjlighet att säga nej till dem. Man skulle kunna begära att bli struken från avsändarens lista.

Enligt den nya marknadsföringslagen måste man ha begärt att få vara med på en sändlista för att avsändaren ska få skicka sin reklam.

Ett reklammejl måste också alltid innehålla en avsändaradress dit man kan skicka sin begäran.

I vissa fall kan man få skicka reklammejl till personer som lämnat ut sin adress när de köpt varor eller tjänster.

Den är alltså nu förbjudet att skicka obeställd via nätet rtill privatpersoner och enskilda firmor.

Däremot får man fortfarande göra det till aktiebolag, stiftelser och andra juridiska personer.

Gäller inte opinionsbildning

Lagen gäller inte e-post som innehåller opinionsbildning eller upplysningar.

Den som bryter mot den nya lagen kan bli skyldig att betala en så kallad marknadsstörningsavgift.

Men de allra flesta spammen i de elektroniska brevlådorna kommer inte från EU-avsändare utan från USA.

Fem tips för att stoppa skräpposten

Några enkla tips finns för att åtminstone stoppa en del av de skräpmejl som kommer in i den elektroniska brevlådan.

Anmäl obeställd e-reklam

Simone Söderhjelm

ARTIKELN HANDLAR OM