Chockhöjt internet- pris granskas

Kraftiga prisökningar för ADSL-uppkopplingar

TEKNIK

Internetleverantören Bostream chockhöjer avgiften för bredband via telenätet med 60 procent.

Nu granskar Konsumentverket om prishöjningen strider mot lagen.

Bostream meddelade nyligen att månadsavgiften för bredbandsuppkoppling via telenätet, så kallad ADSL, höjs från 249 till 399 kronor från den 1 november.

Drygt 55 000 befintliga abonnenter berörs av höjningen.

Den nya månadsavgiften för nya kunder är ännu högre: 449 kronor.

- Jag beklagar att vi är tvungna att göra den här prishöjningen, men jag hoppas att våra kunder tycker att det är värt det, säger Yvonne Borg, marknadschef på Bostream.

- Inga fler avgiftshöjningar är planerade, säger hon.

Konsumentverket har fått in ett antal anmälningar om prishöjningen, och har nu inlett en granskning av vilkoren för att se om de nya månadsavgifterna är skäliga.

Nätet har blivit dyrare

Bostream motiverar den kraftiga prishöjningen med nätkostnaderna höjts. Detta sedan den Teliaägda nätgrossisten Skanova höjt sina priser.

- De har höjt priset väsentligt, därför måste vi göra den här höjningen, säger Yvonne Borg på Bostream.

Flera andra internetleverantörer har också höjt sina ADSL-priser det senaste året. Exempelvis har Telenordia på kort tid höjt månadsavgiften från 325 till 375 kronor.

Skanova är den klart dominerande nätleverantören i Sverige.

- Vi har höjt priset därför att tidigare prissättning var orealistisk. Den var baserad på en övertro på området, säger Ove Alm som är vikarierande chef på Skanova.

Konkurrensverket har fått in ett antal klagomål från både konsumenter och fristående internetoperatörer mot utvecklingen av nätavgifterna, och har därför inlett en granskning av marknaden.

- Vi har en rimlig prissättning för lika produkter. Det är möjligt att konkurrensverket vill titta på det och det har vi inget emot, säger Ove Alm.

Enligt honom är det svårt att säga om fler prishöjningar är att vänta.

- Det beror på vad som händer på marknaden. Vi är beroende av våra leverantörers priser, säger han.

Olika överföringshastighet

ADSL är en förkortning av engelskans "asymmetric digital subscriber line". Med ADSL-uppkoppling går det snabbare att hämta än att skicka.

Överföringshastigheterna mellan de olika leverantörernas ADSL-abonnemang skiljer sig en hel del, från 0,5 till 2,5 megabit per sekund, så en direkt prisjämförelse är inte helt rättvisande.

Hastigheten ligger normalt runt 0,5 -1 megabit per sekund.

Så mycket kostar ADSL:

Så byter du leverantör

Avtalstiden för många ADSL-abonnemang är 12 månader.

Det går att byta även under avtalsperioden - men då kostar det extra.

Fredrik Rundkvist, Susanna Vidlund