En 3G-licens kan bli ledig

”Huvudlinjen är att utfästelser företagen gjort ska uppfyllas”

TEKNIK

En 3G-licens kan bli ledig.

Det kan bli en av konsekvenserna om Orange inte får gehör för sitt krav på dispens från avtalet med Post- och Telestyrelsen.

Senast i oktober beslutar PTS om man lättar på kraven för Orange.

Orange har hissat vi flagg. Man klarar inte de krav på täckning och utbyggnadstakt för tredje generationens mobilnät som man skrev under på i december 2000.

I stället för att öppna nätet i december nästa år vill man ha ytterligare tre år till på sig. Och i stället för en täckning på 8,86 miljoner invånare vill man banta med drygt 500.000 – vilket är ungefär lika många människor som bor till exempel mellan Östersund och Treriksröset.

"Utfästelsen ska uppfyllas"

- Det är klart att huvudlinjen för vår del är att de utfästelser som företagen gjort ska uppfyllas, säger Nils Gunnar Billinger, generaldirektör vid PTS, till aftonbladet.se.

- Men i teorin finns möjlighet att ändra villkoren.

Brevet från Orange om dispens landade hos PTS i måndags. Sedan dess har verkets jurister bland annat granskat innehållet ur sekretessynpunkt, för att se vad man kan offentliggöra av konkurrensskäl.

Möjlighet att ändra - i teorin

I mars förra året sade PTS tydligt ifrån att samtliga operatörer som fått licens också måste hålla både utlovad utbyggnadstakt och täckning.

PTS menar att det ändå, i teorin, finns möjlighet att ändra villkoren - och dessutom att göra det bara för en av operatörerna.

- Vi kan besluta om lättnader och det finns en möjlighet att gå med på dispens, men då måste vi ändra villkoren, Nils Gunnar Billinger.

- När ett företag skriver till oss och ber om ändring av tillståndet måste vi granska det.

- Och i teorin finns en möjlighet att bara ge Orange ändrade villkor. Sådana formella möjligheter finns.

Någon annan kan få licensen

Om så sker beslutas senast i oktober, då PTS räknar med att kunna ge ett svar.

Om man nekar Orange dispens kan det innebära att licensen återtas och i stället delas ut till någon annan operatör som uppfyller villkoren.

- Det kan bli en licens ledig. Vi har haft ett tillfälle tidigare då vi drog tillbaka en GSM-licens och den delades ut på nytt.

Om Orange däremot får dispens kommer sannolikt även övriga G3-operatörer - Europolitan, HI3G och Tele2 – att kräva samma lättnader.

Fakta

Caroline Olsson