Läkare: Förbjud barn att ha mobiler

Mikrovågor farligare för barn än för vuxna

TEKNIK

Barn ska förbjudas ha mobiltelefon och ett totalstopp för mobiltelefoner på offentlig plats borde införas, säger 60 tyska läkare. I Sverige får de stöd:

- Mikrovågors effekt är mer omfattande på barn och ungdomar än på vuxna, säger Olle Johansson som är docent i neurobiologi på Karolinska institutet.

Det är rädsla för skador som kan uppkomma av strålningen från mobiltelefonen som är orsaken till läkarnas initiativ. De är medlemmar i den tvärvetenskapliga sammanslutningen Igumed som studerar hur miljön påverkar vår hälsa.

I det så kallade Freiburgeruppropet som sänds runt världen i sex olika språk, ställer de ett antal krav kring mobilanvändandet, bland annat att barn inte ska få använda mobiltelefon.

Försvagar immunförsvaret

Enligt läkarna har det skett en ökning av en rad sjukdomstillstånd, bland annat:

Leukemi och hjärntumörer.

Hjärtattacker och stroke.

Oregelbunden hjärtrytm.

Förändringar i blodtrycket.

Inlärnings- och koncentrationssvårigheter.

Tinnitus.

Huvudvärk och migrän.

Läkarna hävdar att strålningen från mobiltelefonerna stressar vårt immunsystem vilket i sin tur gör oss mer mottagliga mot sjukdomar och infektioner, något som skulle kunna förklara ökningen av vissa sjukdomstillstånd.

Svensk forskare uppmanar till försiktighet

Olle Johansson på Karolinska Institutet forskar bland annat om mobilstrålning. Han tycker att det finns all anledning till att vara restriktiv med att låta barn och ungdomar prata i mobiltelefon.

- Man bör utgå från en försiktighetsprincip. Vi vet inte hur skadligt det är för barn att ha mobil men vi vet att strålningen går längre in i deras kroppar.

Han tycker att det är en bra idé med mobilfria zoner, inte minst ur stressynpunkt.

- Det är en väldig stressfaktor att alltid kunna nås, oavsett om man arbetar, äter lunch eller är på toa. För barn däremot är det ett sätt att mäta popularitet. Ju fler SMS och samtal ju mer populär är man. Det är också stressande, säger han.

Läkarnas krav:

Läs tidigare artiklar:

Susanna Vidlund