Mobilförsäkring - täcker allt utom stöld och otur

Steves mobil föll i backen - fick inte ersättning

1 av 2
VÄNTAR PÅ REPARATION Steve Eilertsen har köpt en ny mobiltelefon. Den trasiga som han försäkrade för nästan 500 kronor ligger fortfarande hos Siba och väntar på reparation.
TEKNIK

Mobiltelefonen gick sönder när Steve Eilertsen var med sina barn på Liseberg.

Men försäkringsbolaget vill inte betala.

- Ett typexempel på hur man blir lurad när man tar en försäkring, säger Steve.

Han åkte Farfarsbilarna med sina barn på Liseberg i somras. Han hade sin nya mobiltelefon i fickan, en vanlig Nokia för cirka 1 200 kronor. Mobilen trillade ut och gick i backen.

Telefonen var försäkrad i Solid. Pris: 495 kronor för tre år. Nästan hälften av vad telefonen kostade.

- Försäljaren övertalade mig att ta försäkringen. Han sa att den täckte allt utom stöld eller förlust, säger Steve Eilertsen.

Men när telefonen skulle repareras ville inte Solid betala. Sedan dess har han bollats runt.

När Aftonbladet ringer visar det sig att Solid i januari ändrade villkoren för mobiltelefoner. Skador på grund av olycksfall omfattas inte längre.

"Då har vi gjort fel"

- Men har kunden fått utfästelse att olycksfall omfattas, så gäller det naturligtvis. Då har vi gjort fel och vi får ta på oss ansvaret, säger Johanna Eurén, informationsansvarig på Siba.

Siba slutade för ett par veckor sedan helt att sälja försäkringar för mobiltelefoner. Det var så mycket skador att premierna blev för höga.

Många tecknar en försäkring i tron att den omfattar allt. Säljarna har provision på försäljningen av försäkringar och har intresse av att lansera den som något bra.

- Den här typen av försäkringar har ett begränsat värde, särskilt med tanke på att man ofta köper telefonerna så billigt i dag, säger Gunnar Olsson på Konsumenternas försäkringsbyrå.

- Om bolagen tar bort allriskskyddet, finns det absolut ingen anledning att teckna en försäkring för en så billig telefon.

Konsumentköplagen ger skydd mot fabrikationsfel i två år.

Lena Anderfelt