Tre mobiltelefontillverkare mot väggen

Sony Ericsson, Roger Bolander, marknadschef Norden

TEKNIK

Hur lång livstid ska en mobiltelefon ha?

– Tekniskt kan de hålla länge, men generellt byter konsumenterna vartannat år. Sedan har vi den extrema ungdomsgruppen som byter telefon två–tre gånger per år

Acceptabel felprocent?

– Också en fråga vi inte uttalar oss om, men det handlar inte om 30 procent, då skulle man behöva höga priser för att täcka upp det.

Faktisk felprocent?

– Någon procent av telefonerna som måste tas in på service.

Marknadsandel i Sverige?

– Vi uttalar oss inte om detta i siffror, men jag kan säga att vi har en säker andraplacering i Sverige. Det går bra för oss.

Siemens, Titti Hagenfeldt, marknadschef

Hur lång livstid ska en mobiltelefon ha?

– Livslängden ligger nog någonstans runt två år i snitt, men kunderna köper i regel en ny när det har tillkommit nya funktioner, färger och modeller.

Acceptabel felprocent?

– Inga uppgifter vi vill kommentera.

Faktisk felprocent?

– Det betraktar vi som företagshemligheter.

Marknadsandel i Sverige?

– Mellan 10 och 12 procent, beroende på vem som räknar. Det innebär att vi har en tredjeplats i Sverige.

Nokia Mobile Phones, Nilla Peterson, informationsansvarig

Hur lång livstid ska en mobiltelefon ha?

– Det är också en bedömningsfråga. Det beror helt på hur användaren hanterar sin telefon. För en del kanske livstiden blir ett år, för andra fem år.

Acceptabel felprocent?

– En bedömningsfråga. Det är svårt att svara generellt. Däremot strävar vi alltid efter så hög kvalitet som möjligt i alla lägen.

Faktisk felprocent?

– Det är konfidentiell information och jag kan inte kommentera det.

Marknadsandel i Sverige?

– Jag kan inte ge dig vår marknadsandel i Sverige. Vi talar gärna om hur vi ser ut på världsmarknaden, men ger inga siffror per land.

Läs mer

Zendry Svärdkrona