Experterna är oeniga

– men enligt Strålskyddsinsitutet är 3 G-systemets antenner helt ofarliga

TEKNIK

Strålskyddsinstitutet har slagit fast att de nya 3 G-antennerna är ofarliga. Bertil Persson, professor i radiofysik, håller inte med.

– Vi vet ingenting om riskerna, säger han.

Foto: Jens c hilner
Bertil Persson: För osäkert.

Enligt Statens strålskyddsinstitut (SSI) är strålningen från 3 G-antennerna försumbar.

– Den elektromagnetiska strålningen från radiobasstationerna uppgår bara till några tusendelar av gränsvärdet, säger Gert Anger, fysiker på SSI.

Myndigheternas hållning får stöd av flertalet vetenskapsmän.

Forskarna brukar påpeka att de elektromagnetiska fälten från de befintliga radio- och tv-sändarna är starkare än de från 3 G-sändarna. En vanlig mikrovågsugn eller strålningen från solen borde oroa folk mer, enligt SSI.

Men det finns också forskare som är tveksamma.

”Vi har inte en aning”

Professor Bertil Persson och hans kollegor i Lund säger inte att strålningen från 3 G-antennerna är farlig. De säger att de inte vet.

– Som vetenskapsman måste man vara ödmjuk, säger han.

Just denna egenskap tycker han saknas hos de myndigheter som hejar på den snabba utbyggnaden av 3 G-master.

– Det är en hårresande nonchalans från myndigheter och regering att gå ut och täcka hela Sverige med 3 G-master utan att veta vad detta får för konsekvenser.

– Vi exponerar hela befolkningen för något som vi inte har en aning om hur det påverkar oss.

Bertil Persson menar att de vanliga gränsvärdena sätts ur spel av den nya tekniken. Gränsvärdena härstammar, enligt Persson, från en 1800-talsfilosofi, en tid då man ansåg att människor fungerade som ångmaskiner.

Stor skillnad från GSM

– 3 G-tekniken skiljer sig mycket från GSM. 3 G är en mycket bredbandig brussignal där man skickar in koder i signalen till skillnad från GSM som är en regelbunden signal med mycket bestämt frekvensinnehåll. Det är ur biologisk synpunkt två fullständigt olika verkningsmekanismer.

– Det är inte frågan om någon ny sorts strålning. Det handlar om radiovågor, precis som när det gäller GSM-telefoner eller radio, säger Gert Anger.

– Ur strålskyddssynpunkt finns ingen anledning till oro.

Thomas Gustafsson, Jens Kärrman