Karlskrona låter alla bygga

TEKNIK

Karlskrona kommun välkomnar de nya 3G-masterna.

– Det är inte kommunens sak att pröva strålningsrisken, säger kommunalrådet Mats Johansson.

”Kommunens uppgift är bara att pröva om bygget följer bygglagen”, säger Mats Johansson, kommunalråd i Karlskrona.

– Finns det en möjlighet till ny teknik så ska naturligtvis samhället utnyttja detta, säger han.

Karlskrona beviljar alla ansökningar bara de följer bygglagen. Det är de rekommendationer som utfärdats av Kommunförbundet.

– Kommunens uppgift är att pröva om bygget följer bygglagen. Inte att prova strålningsrisken, det finns det andra instanser som gör, säger Mats Johansson.

Redan nu finns 43 antenner för 3 G monterade och i funktion i Karlskrona.

Thomas Gustafsson, Jens Kärrman