Gratis för 3G-företag att strunta i glesbygden

TEKNIK

STOCKHOLM

Det blir gratis för 3G-företagen att strunta i utbyggnaden av sina nät i mer än ett år. Det är en effekt av ett nytt lagförslag från regeringen.

Förlorare blir sannolikt de boende i glesbygden som får vänta på det nya 3G-nätet.

I december 2000 delade Post- och telestyrelsen (PTS) ut fyra tillstånd för den nya generationens mobiltelefoni, 3G, som ger möjligheter till överföring av betydligt större datamängder än det gamla GSM-nätet. Därmed ska mobiltelefonerna kunna användas för betydligt mer avancerade funktioner, som snabbare överföring av bilder och film.

”Skälig tid”

De fyra tillståndshavarna Tele 2, Vodafone, HI3G och Orange åtog sig att bygga ut nätet redan till årsskiftet 2003. Men med telekomkrisen har entusiasmen svalnat och tre av företagen har, hittills utan framgång, bett PTS om lov att få skjuta på färdigbyggandet av nätet.

Men regeringens nya lag om elektronisk kommunikation som presenterades i torsdags ger nya möjligheter för 3G-företagen att skjuta utbyggnaden framåt i tiden. Om de inte bygger färdigt ska PTS se till att bolagen tvingas betala dyrbara viten. Men lagen kommer nu att ge företagen ”skälig tid för rättelse”.

Strunta i åtaganden

– Det innebär att det kommer att ta längre tid innan vi kan begära att en domstol ska utdöma vite, säger PTS-chefen Nils Gunnar Billinger till TT.

Därmed kommer det i praktiken att vara gratis för tillståndshavarna att strunta i sina åtaganden i mer än ett år.

– Ja, gratis i den meningen att ett vite inte kan utdömas förrän tidigast våren eller sommaren 2005. Men det är klart att företagen kan förlora i goodwill och kunder om de inte har ett färdigt nät, säger Billinger.

Sannolikt kommer utbyggnaden att ändå fortsätta enligt plan i storstäderna där 3G-företagen räknar med att kunna tjäna pengar ganska snabbt. Det innebär att storstadsområdena kan få 3G tidigt medan glesbygden får vänta betydligt längre på de kommande 3G-tjänsterna.

– Det är en tänkbar konsekvens, säger Billinger.

Skjuta på utbyggnad

Samtidigt kommer det nya lagförslaget att hjälpa 3G-operatörerna genom att finansiärerna nu inser att det inte innebär någon ekonomisk risk att skjuta på utbyggnaden av de dyrbara näten, särskilt inte utanför storstadsområdena där de förväntade intäkterna är betydligt lägre.

– De vet nu att vi tidigast kan få en domstol att utdöma ett vite någon gång under 2005. Det innebär att risken att behöva betala pengar i form av vite under 2004 försvinner, säger Billinger.

Om företagen under 2005 bygger färdigt nätet enligt PTS förelägganden kommer de därmed undan viteskostnaderna trots att de dröjt mer än ett år med utbyggnaden. Men de kommer att akta sig noga för att verkligen tvingas att betala viten. För det handlar i sådana fall om miljardbelopp.

– Vitet ska stå i relation till vad ett företag tjänar på att undandra sig förpliktelser. Eftersom det här är projekt som handlar om tiotals miljarder så kan man inte utesluta att ett vitesbelopp kan handla om stora summor, säger Billinger.

FAKTA: 3G-UTBYGGNAD

Sten Gustafsson/TT