Varannan senior- surfare virusdrabbad

TEKNIK

STOCKHOLM

Nästan varannan internetanvändare över 55 år har drabbats av datorvirus eller intrång på sina datorer. Det visar en enkät som gjorts bland Senior Nets medlemmar.

De "grå pantrarna" på nätet blir allt fler och de har numera också egna klubbar och nätplatser där de träffas. Senior Net är en av de större med över 3 500 medlemmar.

Av dem har 1 200 har svarat på den undersökning som nätplatsen gjort tillsammans med IT-säkerhetsföretaget Symantec.

Undersökningen visar att kunskapen och medvetenheten om farorna på nätet är hög bland de som svarat. Trots det har 47 procent någon gång drabbats av virusangrepp och 11 procent säger dessutom att de råkat ut för intrång på sina datorer.

Ändå har åtta av tio antivirusprogram installerade på sina datorer. Inte konstigt då att 67 procent oroar sig för att drabbas av dessa internetvärldens gissel.

Nästan fyra av tio vet inte om de blivit utsatta för intrång eller inte.

Medlemmarna i Senior Net kan förväntas ha ett större datormedvetande än genomsnittet. Det är deras hobby det handlar om och de är medlemmar i en internetklubb för äldre.

Vanliga IT-begrepp som hackare, chatt och spam (skräppost), bredband och brandvägg har de fullständig kontroll över. Orden förstås av 85-95 procent av de som svarat.

Överraskade

- IT har länge utmärkt sig genom att kunskaperna har spridits från yngre till äldre, men det tror vi är ett övergående fenomen. Datorkunskap sprids numera på många sätt, där man vänder sig direkt till vuxna och äldre, säger Jan Rissler, styrelsemedlem i Senior Net.

- Vi är överraskade över de äldres kunskaper, säger Joakim von Braun, säkerhetsrådgivare på Symantec.

Populäraste sysselsättningen på nätet bland de äldre är att skicka e-post. Mer än nio av tio användare i undersökningen gör det eller hämtar information från internet. Över 70 procent av dem använder internet för att sköta bankaffärer och läsa tidningen. Var fjärde handlar också över nätet.

Inget spelintresse

Däremot är intresset för spel högst måttligt. Knappt två av tio ägnar sig åt spel. De bland de yngre så populära chattsidorna har inte gått hem hos den äldre generationen. Bara drygt var tionde chattar, visar enkäten.

Däremot ägnar de äldre rejält med tid åt internet. Av de nästan 1 200 som svarat på enkäten surfar 44 procent en timme eller mer om dagen. Hälften av dem gör det dessutom via någon sorts bredbandsanslutning.

Föreningen Senior Net är en ideell förening som vänder sig till internetanvändare över 55 år. Föreningen har ett 50-tal klubbar runt om i landet där seniorer lär seniorer om internet och datorer. Från att från början ha varit en klubb på nätet, träffas de numera också i den högst verkliga världen.

Anders Lignell/TT