Regeringen vill stoppa filbytarna på nätet

Så ska lagen skärpas

TEKNIK

STOCKHOLM

Regeringen vill stoppa trafiken med upphovsrättsskyddad musik och filmer på internet.

Kopieringen med de oerhört populära filbytarprogrammen förbjuds från årsskiftet och rätten att kopiera cd och dvd-filmer för eget bruk minskas.

Att regeringen nu tar till storsläggan mot filbytarna, som står för en överväldigande del av all internettrafik, beror på ett EU-direktiv. Samtliga medlemsländer har redan infört eller kommer att införa skärpningar av sina upphovsrättslagtiftningar .

Regeringen föreslår att den svenska lagstiftningen skärps så att upphovsmannen alltid måste ge sitt tillstånd innan en låt, film, foto eller text får göras tillgänglig på internet.

Dagens hantering av kopior, som de populära P-2-P-programmen, till exempel Kazaa bygger på, blir helt förbjuden. Regeringen vill också förbjuda de små dataprogram som bara är till för att gå förbi kopieringsskyddet på filmer och cd-skivor.

Privat kopiering

Den tidigare rätten att kopiera till exempel cd-skivor för enskilt bruk begränsas något. I den gällande lagen heter det att var och en får framställa enstaka exemplar för enskilt bruk. I lagförslaget som justitieminister Thomas Bodström presenterade på tisdagen heter det att var och en får för privat bruk framställa ett fåtal exemplar. Det betyder att det fortfarande kommer att vara tillåtet att kopiera en inköpt cd till bilen eller sommarstugan. Det blir inte heller förbjudet att spela en film eller ett tv-program för privat bruk.

Rätten att kopiera litteratur begränsas ytterligare så att det från årsskiftet bara blir tillåtet att kopiera delar av en bok. Den inskränkningen har främst sin grund i dagens omfattande kopiering av studentlitteratur på högskolor och universitet.

Enligt Thomas Bodström är syftet med den nya lagen att sätta stopp för ''konstnärligt häleri'' som fråntar upphovsmännen deras rätt till ersättning. Men den tillgodoser också alla krav från de gigantiska internationella skiv- och filmbolagen, som många anser har skapat grogrunden för filbytartrafiken med sina upptrissade priser.

– Vi har inte gjort det här för att tillgodose de stora skivbolagen. Det handlar i grund och botten om att behålla den tidigare synen på upphovsrätt och när tekniken förändras så måste lagstiftningen också förändras.

Kan ge fängelse

Straffen för den som efter årsskiftet skickar eller tar emot olagliga kopior på internet blir i första hand böter. Handlar det om trafik i organiserad form kan straffet dock bli fängelse i högst två år. I första hand ger dock lagen de som har upphovsrätt möjlighet att kräva ersättning av den som hanterar olagliga kopior.

Thomas Bodström hoppas att lagstiftningen i sig ska avskräcka de flesta från att syssla med fildelning. Han medger dock att brotten inte kommer att prioriteras särskilt högt av rättsväsendet.

– Det är inte så att polisen kommer att springa in i människors hem för att leta efter de här sakerna. Det är också självklart att vissa människor kommer att fortsätta, men det är inte ett tillräckligt skäl för att inte göra något.

Rättelse

Omöjligt att bedöma omfattningen av filkopieringen

Björn Ewenfeldt/TT

ARTIKELN HANDLAR OM