Var tredje svensk oroar sig för mobilstrålning

Studie: 75 procent anser sig få för lite information om risker

TEKNIK

Mer än var tredje svensk oroar sig för strålningen från mobiltelefonen.

Störst oro känner de för sina barn.

I en undersökning gjord av TCO säger hela 75 procent av de tillfrågade att mobiltillverkarna inte gör tillräckligt för att informera om riskerna.

Fackförbundet TCO anser att mobiltelefonbranschen bildat en kartell som går emot konsumenternas säkerhetsintressen. Därför presenterar man nu sin egen säkerhetsmärkning.

Telefonens SAR-värde är en sak som ska anges. SAR-värdet talar bland annat om hur mycket strålningsenergi som tas upp i användarens huvud när telefonen sänder med full effekt.

Märkning ger fördelar

Enligt information på TCO:s hemsida är deras krav är hårdare än EU:s och i märkningen ingår också TCP-värdet, vilket anger telefonens kommunikationsförmåga.

– Vi är förvånade över att ingen tillverkare satsat på att stå för en säkerhetsprofil. Vi är övertygade om att det företag som vågar gå i spetsen och märka sina produkter skulle få stora konkurrensfördelar, säger Sture Nordh, ordförande i TCO.

Förbundets egen undersökning visar att användarna är oroliga över strålningen. Av 1  000 tillfrågade kände fler än var tredje oro för egen del. Hälften oroade sig för barnens säkerhet.

67 procent tycker att det behövs en märkning och 75 procent anser att tillverkarna borde informera bättre om strålningsrisken.

Malin Ekmark