Här är mobilerna som strålar minst – och mest

Välj en telefon med så lågt SAR-värde som möjligt

TEKNIK

Välj en med så lågt SAR-värde som möjligt. Men det är inte bara mängden strålning som spelar roll. Antennens placering har också betydelse.

SAR-värdet är inte helt omstritt och det anses inte heller vara något perfekt mått på strålning. Men det är ändå det i dag bästa och mest erkända sättet att mäta strålning på.

-I dag är SAR-värdet den bästa parameter vi har för att mäta strålning. Därför tycker jag man ska välja en telefon med så lågt SAR-värde som möjligt, säger Eduardo Figueroa-Karlström, expert på SSI (Statens strålskyddsinstitut).

Antennplaceringen viktig

Antennplacering är en sak man ska försöka tänka på. Man ska välja en telefon som har antennen så långt från kroppen som möjligt.

-De telefoner som är uppfällbara kan vara bra, de som öppnas i två delar. De har ofta antennen i den nedre delen, den delen hamnar då i höjd med käkbenet. Och det är väldigt bra eftersom det mesta av strålning kommer att hamna längre bort från huvudet, säger Eduardo Figueroa-Karlström

”Dynamisk energianpassning”

Det är många moderna mobiltelefoner som har sk ”dynamisk energianpassning”, men inte alla,

Det innebär att telefonen och radiobasen flera gånger per minut söker sig till den lägsta möjliga energiomsättning. Det gör inte alla äldre telefoner.

-Men det är ganska svårt att ta reda på om en telefon är utrustad med ”dynamisk energianpassning”. Det är ett så pass tekniskt begrepp att jag betvivlar att man i butiken vet vad det är, säger Eduardo Figueroa-Karlström.

Telefonerna som strålar minst

Telefonerna som strålar mest

Jonas Vesterdahl

ARTIKELN HANDLAR OM