Så här mycket strålar din telefon

Energin som varje sekund tas upp av kroppen kallas SAR-värde och anges i Watt per kilogram kroppsvikt (W/kg). EU-kommissionen har angivit ett värde på 2 W/kg som gränsvärde som inte får överskridas. SAR-värdet ska vara så lågt som möjligt.

Motorola V100 0.14 W/kg

Sony Ericsson Z600 0.16 W/kg

Nokia 8910 0.26 W/kg

LG G7100 0.32 W/kg

Nokia 9210i 0.34 W/kg

Nokia 7650 0.35 W/kg

Nokia 7600 0.35 W/kg

Nokia N-Gage 0.37 W/kg

Qtek 7070 0.37 W/kg

ARTIKELN HANDLAR OM