Så mycket strålar din mobil

Energin som varje sekund tas upp av kroppen kallas SAR-värde och anges i Watt per kilogram kroppsvikt (W/kg). EU-kommissionen har angivit ett värde på 2 W/kg som gränsvärde som inte får överskridas. SAR-värdet ska vara så lågt som möjligt.

Källa: Pricerunner

ARTIKELN HANDLAR OM