Mobilförsäljningen rasar

30 procent färre sålda telefoner under första kvartalet

TEKNIK

Mobiltelefonförsäljningen i Sverige krympte med 30 procent under årets första kvartal. Det är den första rejäla volymminskningen sedan 2002 enligt analysföretaget IT Research.

Det finns flera förklaringar bakom minskningen. Dels fanns många gamla telefoner i lager hos återförsäljarna vid ingången av 2005 på grund av att julförsäljningen blev lägre än väntat. Dels har nya abonnemangsformer, som inte är kopplade till att kunden köper en ny telefon, dykt upp på marknaden.

Dessutom skaffade många abonnenter ny telefon under 2004, vilket betyder att de är låsta i olika abonnemangsformer i ett till två år. Det var också ett av skälen till att julförsäljningen blev svagare än väntat.

Få nya 3G-produkter

Sammanlagt såldes 569 930 mobiltelefoner under årets tre första månader.

– Få nya 3G-produkter har introducerats under perioden och dessutom har leverantörernas reklam för framtida produkter påverkat försäljningen av existerande produkter negativt, säger David Larsson på IT Research.

Sony Ericsson, störst på den svenska marknaden under kvartalet, minskade visserligen sin försäljning – men stärkte ändå sin ställning som största leverantör före Nokia och nya trean Samsung. Larsson vill inte uppge hur stora marknadsandelar respektive tillverkare bedöms ha.

– Den tid när Ericsson och Nokia tillsammans hade 80 procent av den svenska marknaden kommer i alla fall aldrig tillbaka, säger han.

Lågprismodeller för 3G

Larsson räknar med att det blir en nedgång i mobiltelefonförsäljningen även under det andra kvartalet i år, men han tror att försäljningen tar ny fart i höst när många nya modeller kommer ut på marknaden.

– I höst kommer alla tillverkare med nya produkter, det kommer sannolikt också 3G-lågprismodeller, säger han.

3G-telefoner utgjorde nio procent av de sålda telefonerna under perioden, vilket är lägre än i slutet av förra året.

– 3G-andelen borde öka från kvartal till kvartal, men det har inte kommit ut några nya produkter på marknaden under kvartalet. Vi räknar med att 3G tar fart i höst, säger David Larsson.

Christina Sjöström/TT