Stor skillnad i service mellan olika butiker

Så säger lagen – så får du rätt

TEKNIK

Butikerna har olika servicepolicy

En del erbjuder bara lånemobil till vissa kunder.

Andra låter kunderna vara utan mobil i mer än en månad.

Av anmälningarna till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, framgår att en del mobilbutiker gör det mesta för att försvåra för kunden att få rätt under garantitiden. Men det gäller främst mindre enskilda butiker och mindre postorderföretag. Det är också sådana företag som oftast anmäls till ARN.

Ny telefon efter två vändor

Aftonbladet.se har kollat upp hur två av de största återförsäljarna av mobiler, Telia och Phonehouse hanterar klagomål.

– Kunder som lämnar telefoner för reparation hos oss får låna en telefon under reparationstiden. Vi gör en snabb kontroll av telefonen i butiken innan vi skickar den till leverantören för reparation. Om kunden trots två reparationsvändor har fel på sin telefon gör vi en reklamation hos leverantören som då byter ut den till en ny telefon åt kunden, säger Maria Hillborg på Telia.

På The Phonehouse är inte lånetelefon under tiden mobilen är på reparation standard.

– Det är något vi gör en bedömning av från fall till fall, säger Johnny Malmlöf på The Phonehouse.

– Vi registrerar telefonen i vårt serviceregister och kollar att det finns garanti fortfarande. Sedan görs en besiktning för att se om den har yttre skador och därefter skickade den till service. Om det fortfarande är fel på mobilen efter två reparationer får kunder reklamera den och ta ut en ny mobil, säger Johnny Malmlöf.

FAKTA

Så här säger konsumentköplagen

Fel som visar sig inom sex månader efter det att du köpte varan anses alltid vara ett ursprungligt fel som säljaren ska åtgärda utan kostnad.

Säljaren har dock rätt att undersöka om felet orsakats av köparen och även rätt att sända mobilen till verkstad för att kontrollera detta.

Köparen har rätt till kompensation för den tid man är utan telefon.

Köparen har rätt till en lånetelefon under tiden.

Om man inte får lånetelefon och om reparationen drar ut på tiden kan man som kund häva köpet. Lagen säger att man kan göra det om felet är av stor betydelse för köparen. Häver man köpet har man rätt att få pengarna tillbaka.

Säljaren kan dock begära ersättning för den tid man haft nytta av mobilen och dra av det från de pengar som ska betalas tillbaka.

Om du vill klaga

Vänd dig till kommunens konsumentrådgivare. 253 av landets kommuner har kommunal konsumentrådgivare. I 37 kommuner saknas det dock helt.

Om du också har problem med ett abonnemang, till exempel en mobil som köpts till ett subventionerat pris tillsammans med ett bundet abonnemang, kan du också kontakta Konsumenternas tele- och Internetbyrå, 08-522 767 00, www.ktib.se

Ta kontakt med Konsumentverket 0771-42 33 00, www.konsumentverket.se och gör en anmälan.

Gör en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, 08-555 017 00, www.arn.se.

ARTIKELN HANDLAR OM