Halebop bästa teleoperatören

Svenskar allt mer nöjda med teletjänster

TEKNIK

Svenskarna har blivit mer nöjda med företag som levererar tele- och datatjänster, visar en stor kundundersökning.

Allra bäst betyg får TeliaSonera.

Men telefontillverkaren Sony Ericsson tappar.

Under hösten – den 12 september–19 oktober – har Svenskt Kvalitetsindex (SKI) låtit intervjua cirka 6 800 privat- och företagskunder i data- och telekombranschen.

När det gäller mobiltelefoni är privatkunder mest nöjda med operatören TeliaSonera. Halebop, ägt av TeliaSonera, får högst betyg – 75,5. Tvåa ligger TeliaSonera självt med 69,7 tätt följt av Tele 2 med 69,3.

Halebop, som vid starten 2000 enbart hade kontantkortsabonnemang, har en stor kundgrupp i åldrarna15–25 år. Företaget har inte tidigare funnits med i undersökningen som egen operatör. Att de får så bra betyg i sin första SKI-mätning förklarar företagets vd Bodil Prising så här:

– Det handlar om att tillmötesgå kundernas önskemål. Vi lyssnar på vad som är viktigt för dem. Mejlen vi får varje dag från kunderna styr oss i vårt arbete.

Hon påpekar också om att det handlar om att förtjäna kontantkundernas förtroende.

– Inte bara en gång utan varje gång. Annars kan de ta sina sina pengar och gå till någon annan. Nu gäller det att gneta på, att ha kunderna i fokus också i fortsättningen.

Övriga operatörer, som Glocalnet och Optimal Telecom, buntas ihop i undersökningen och når 71,9. Sämst går Telenor, med 61,5.

Telenor lyfter

Telenor och operatören 3 har i år flest klagomål. Klagande kunder anser att de får bättre hjälp hos 3 än hos Telenor.

Men generellt sett har kundnöjdheten ökat i år jämfört med fjolårets undersökning, med 1,6 enheter.

Också företagskunderna är nöjda med TeliaSoneras mobiltelefoni. Här vinner företaget med 68,8, långt före Telenor med 62,4. Telenor fick bottenbetyg i fjol, men har lyft sig kraftigt. Minst nöjda är företagskunderna med Tele 2, på 60,2.

Också i fast telefoni vinner TeliaSonera bland privatkunder. Men hos företagen får TeliaSoneras fasta telefoni stryk av Phonera – med slutsiffrorna 67,2–66,9. Företagskunderna är minst nöjda med Ventelo, som får betyget 62,9.

Nokia rycker

TeliaSonera har också flest nöjda privatkunder i kategorin datakommunikation, betyget 68,1. God tvåa i listan hamnar Bredbandsbolaget, med omdömet 66,5.

SKI har också, för femte året, frågat hur nöjda kunderna är med sina mobiltelefoner. Nokia rycker ifrån i toppen i år, och Samsung knycker andraplatsen från Sony Ericsson – men Siemens och LG är långt efter som fyra och femma.

Ändå är lojaliteten (svaret på frågan vilken telefon kunden tänker köpa nästa gång) till Sony Ericsson stor. Här leder Sony Ericsson listan före Nokia.

TT, Aftonbladet.se

ARTIKELN HANDLAR OM