Vi på Kickback tycker att det är viktigt att våra användare litar på oss. Därför jobbar vi för att värna om din personliga integritet. I den här personuppgiftspolicyn förklarar vi hur och varför vi samlar in information, hur den används och hur vi tar hänsyn till personuppgifter.

1. Grundläggande om personuppgifter

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande, fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Information om IP-adress och ditt användande av tjänster kan även under dessa omständigheter räknas som personuppgifter.
Behandling av personuppgifter innebär all användning av personuppgifter, exempelvis inhämtande, överföring och lagring.
Personuppgiftsansvarig innebär den part som ensam, eller tillsammans med en annan part, bestämmer syftet med uppgifterna och sättet de hanteras på. Personuppgiftsansvarig har det slutgiltiga ansvaret för att försäkra att hanteringen sker i enlighet med gällande lagstiftning för hantering av personuppgifter.
Personuppgiftsbiträde är en part som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
KickBack AS (org.nr 993389986, Norge) är personuppgiftsansvarig.

2. Vilken typ av information samlar vi in?

Teknisk loggföring
Våra tjänster är byggda på Google Gloud, Hetzner Online och Digital Ocean. Det har ingåtts avtal om databehandling med de relevanta leverantörerna.

När du besöker våra sidor loggförs teknisk information som IP-adress, vilken sida du har efterfrågat och vilken data som har skickats i samband med efterfrågan (exempelvis information om enheten och nätläsaren), i system- och applikations-loggar. Vi använder den här informationen för att övervaka våra tjänster och för att kunna upptäcka fel och missbruk.

Informationen lagras i regel i två år. Vi sparar den här informationen för att säkerställa informationssäkerhet.

Nätstatistik
Vi använder Google Analytics för att få en bättre förståelse om hur folk använder våra tjänster, bland annat vilka sidor de besöker, vad de klickar på, var de kommer ifrån och tekniska upplysningar om enheten de använder. Vi har inte möjlighet att identifiera individer utifrån det här datagrundlaget.

Våra informationskapslar (cookies) har kort livslängd och är begränsade till den aktuella webbplatsen. Google är personuppgiftsbiträde av de här uppgifterna som lagras i USA eller Europa och omfattas av Privacy Shield-avtalet.

Vi har ingått ett uppgiftsbiträdesavtal med Google och bett Google att anonymisera alla IP-adresser, genom att maskera sista delen av adressen, innan informationen lagras.

Nyhetsbrev
Om du vill ta emot e-post när det kommer nya rabattkoder och erbjudanden så måste du registrera din e-post hos oss. Denna lagras med syftet att kommunicera med dig via e-post. Vi använder verktyget MailChimp som drivs av Rocket Science Group. Vi har ingått ett uppgiftsbiträdesavtal med MailChimp. Deras datacenter ligger i USA och omfattas av Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA.

När du tar emot nyhetsbrev kan vi, beroende på din e-postleverantör och klient, se om du har öppnat e-posten och vilka länkar du eventuellt har klickat på. Vi får också information om det uppstår problem med att leverera till din e-postadress. Den här informationen kan speglas i vår egen tekniska loggföring för att kunna övervaka MailChimp och eventuellt kunna byta leverantör i framtiden.

Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet genom att klicka på länken längst ned i varje e-post. Lagringen baseras på ditt samtycke.

Klick på erbjudanden och annonser
När du klickar på erbjudanden på våra sidor så loggför vi det klicket, både i nätstatistiken och i en separat logg. Vi använder den här informationen i första hand för att rangordna erbjudanden och prioritera innehåll men också för att upptäcka problem och eventuellt missbruk av tjänsten. I starten loggför vi IP-adress och informationskapslar. Efter sex månader anonymiseras denna information.

Flera av erbjudandena som du hittar på våra sidor är tydligt markerade som annonser. När du klickar på de här länkarna / knapparna skickas du vidare till en extern adress som specificerats av annonsören. I regel skickas du först till ett företag som spårar trafiken (“spårningsleverantör”). Spårningsleverantörer arbetar utanför våra webbsidor och KickBack kontrollerar inte vad som händer på annonsörernas nätsidor eller hos deras underleverantörer.

Transaktioner från annonser
Om du genomför ett köp via en av våra annonser så kan vi i de allra flesta tillfällen ta emot information om köpet. Detta inkluderar alltid vilken butik du har handlat i, tidpunkt, orderbelopp och vår egen referens till klicket innan köpet. I vissa fall tar vi emot ordernummer som en del av transaktions-identifikationen och / eller information om produkterna.

Vi kopplar transaktioner från annonsörer till ett loggfört klick och eventuellt till Google Analytics. Informationen används för att mäta våra tjänster, rangordna erbjudanden och butiker efter vilka som faktiskt används av våra användare, till fakturering och till intern avstämning. Vi behåller informationen under obegränsad tid, men den går inte att koppla till en individ då klicket har anonymiserats.

3. Informationskapslar

Google Analytics lagrar tre informationskapslar:
_ga - för att identifiera en användare
_gid - för att skilja på användare
_gat - för att begränsa antal meddelanden som loggförs

Livstiden på de här informationskapslarna är begränsade till 60 dagar och de är begränsade till den del av nätsidorna som driftas av KickBack.

Observera att du kan få andra informationskapslar på den domän där vi levererar vår tjänst. Dessa skickas automatiskt till oss av din nätläsare men hanteras inte av KickBack.

3. Kontaktuppgifter

Om du har frågor om vår personuppgiftspolicy eller om vår användning av personuppgifter kan du gärna kontakta oss via e-post på [email protected] / [email protected] eller skriftligt till:
KickBack AS
Postboks 155 Sentrum
0102 Oslo

4. Dina rättigheter

Alla som frågar har rätt att få grundläggande information om hantering av personuppgifter i en verksamhet. KickBack har delat denna typ av information i den här policyn. Alla som är registrerade i våra system har rätt till insyn av sina egna uppgifter.

Du har också rätt att be om att dina uppgifter raderas och att felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, raderas eller suppleras. Krav ska besvaras kostnadsfritt av KickBack inom 30 dagar.

5. Inspektionsmyndighet

KickBack AS ligger i Norge, därför är det Datatilsynet (Norges Datainspektion) som övervakar KickBack.

Om du inte tycker att KickBack respekterar dina rättigheter så kan du vända dig till:

Datatilsynet
Webb: https://www.datatilsynet.no/
E-post: [email protected]
Telefon: +47 22 39 69 00
Postadress: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo, Norge