Aldrig har svenskarna haft sex med så många

avLisa Röstlund

RELATIONER

Aldrig har svenskarna haft så många sexpartners.

Antalet har fördubblats i alla åldersgrupper och fyrdubblats bland de äldsta.

Orsaker: sex och kärlek är frikoppplade – och arbetsmarknaden otrygg.

Foto: LISA RÖSTLUND
Bo Lewin.

Det är dagens medelålders som startade explosionen av partnerbyten i landet. 1968-rörelsen svepte in över Sverige med budskap om fri kärlek. Samtidigt kom p-piller och spiral.

– Man tar med sig det beteende man etablerat som ung. De som var unga i en tid då det började bli vanligt med fler än en partner, fortsätter med det även senare i livet, säger sociologen Gisela Helmius vid Uppsala universitet var en av forskarna bakom den tidigare studien.

Sex med vänner vanligare

De som var mellan 15-30 då, är mellan 60-75 år nu. Det är också i de åldrar där antalet partners ökat mest: de har tre- och fyrdubblats, jämfört med motsvarande åldersgrupper 1996.

– Tidigare var sexualiteten knuten till reproduktion, sedan till kärlek och mognad, nu har den fått ett egenvärde. Man kan ha sex med en vän eller någon man tidigare varit ihop med, för stundens njutnings skull. Det är ett helt annat förhållningssätt och en tydlig trend.

Andelen svenskar som uppger att de hade en kärleksrelation till sin senaste sexpartner har minskat rejält de senaste 17 åren. Störst är minskningen bland kvinnor mellan 25-34 år, där 97 procent 1996 uppgav att förra sextillfället var i en kärleksrelation. I år säger tre av fyra detsamma.

Ungdomstiden förlängs

Öppnare normer är en förklaring, enligt professor Bo Lewin, huvudforskare bakom förra studien:

– Med avtagande föreskrifter får människor mer och oftare finna sina egna vägar. Då är man mer benägen att utforska.

Han tar även upp en annan aspekt: arbetsmarknaden.

– Det har att göra med en förlängd ungdomstid. Det här huset (sociologiska institutionen vid Uppsala universitet, reds anm) är fullt med människor som borde vara vuxna, men de hålls utanför arbetsmarknaden eftersom det inte finns arbete. De flesta studerar nämligen inte för att de brinner för det, utan för att de annars skulle vara arbetslösa.

– Har man en målsättning om att 40-50 procent av en årskull ska gå på universitet eller högskola, minskar man arbetslösheten eftersom mängden arbetskraft minskar. Då lånar de för sin försörjning i stället för att leva på bidrag. Det infantiliserar människor under en längre tid och det här gäller en allt större del av befolkningen. Det bidrar till att de stadiga förhållandena etableras senare, och det blir en längre prövotid. Då hinner man prova på många partners.

Synen på jobb påverkar relation

Resonemanget går i linje med siffror om ungdomsarbetslösheten från Statistiska centralbyrån. I februari i år var 26,4 procent av 15 till 24-åringarna utan jobb, varav 82 000 heltidsstuderande som sökte arbete.

Utvecklingen har accelererat. För bara fem år ­sedan var andelen arbetslösa i samma grupp 20,2 procent.

– Det heter ju att vi ska räkna med att kunna byta yrke, att vi ska kunna skola om oss igen. Föränderligheten kring projektanställningar och bemanningsföretag sätter sig även i synen på parrelationer, säger Bo Lewin.

Medelåldern för sexdebut sjunker också något. Bland 18-25-åringarna är medeldebutåldern 16,5 år. I gruppen 65+ är den 17,8 år. Debutåldern är något lägre för kvinnor än för män.

Mer ok för män att ha fler

Forskaren Gisela Helmius återkommer till den sexuella revolutionen på slutet av 60-talet: friare syn på sex och plötsligt fanns preventivmedel.

– Kvinnor kunde för första gången på egen hand ha möjlighet att kontrollera graviditet. Det är den största sexuella förändringen i historien.

Enligt en stor enkätstudie om ungas sexualitet utförd av Göteborgs universitet 2009, "Ungkab09" med 15 000 unga svarande, ansåg 42 procent av kvinnorna och 47 procent av männen att kvinnor som har många partners "förtjänar ett dåligt rykte". 47 procent av kvinnorna och 45 procent av männen ansåg att män som har många partners förtjänar dåligt rykte.

Kvinnligt moment 22

Helmius anser dock att det fortfarande råder ojämlikheten i attityderna när det gäller sexuella kontakter.

– Många anser fortfarande att "kvinnor inte ska göra hur som helst". Det finns i den allmänna debatten – trots genusperspektiv, säger Helimus och konstaterar ett kvinnligt moment 22:

– Man säger att kvinnor och män är lika värda och att de ska ta för sig, men den kvinna som gör det blir inte självklart lovordad. Det är fortfarande en enorm skillnad när det gäller mäns och kvinnors sexualitet: moralen är mycket strängare för kvinnor. Trots stora förbättringar på jämställdhetsområdet ligger moralkakorna ligger kvar. Ord, handling och föreställningar skiljer sig åt. När det gäller jämställdhet finns stora skillnader fortfarande.

ARTIKELN HANDLAR OM