Relationer

Sex, droger – och sms?

Av: 

Helena Utter

Bland hypertextarna är risken att de röker 40 procent högre än för andra tonåringar, enligt en ny amerikansk undersökning. Personen på bilden har ingenting med artikeln att göra.
Bland hypertextarna är risken att de röker 40 procent högre än för andra tonåringar, enligt en ny amerikansk undersökning. Personen på bilden har ingenting med artikeln att göra.

RELATIONER

De som sms:ar flitigast är också de som röker, dricker och ligger mest.

Det visar en studie bland amerikanska tonåringar.

– Kanske handlar det om att grupptrycket tagit till en ny nivå; ett high tech-grupptryck, säger doktor Scott Frank.

Forskare vid Case Western Reserve University i USA har undersökt sambandet mellan ungdomars mobil- och nätvanor och deras hälsa.

Resultatet visar att det som kallas hyper-textare – de som skickar mer än 120 textmeddelanden om dagen med sin mobiltelefon – ägnar sig mer åt såväl tobak, alkohol och droger som sex.

– Det här är en väckarklocka till föräldrarna men också till tonåringarna själva, säger doktor Scott Frank till tv-kanalen CNN.

Hypertextare har mer sex

Bland hypertextarna är risken att de röker 40 procent högre än för andra tonåringar.

Det är 43 procent högre risk att de är storkonsumenter av alkohol och 41 procent högre risk att de tagit droger.

Tre gånger så många hypertextare har haft sex.

– Det behövs mer forskning för att förstå hur det hänger ihop. Man kan inte säga att sms:andet orsakar det här beteendet, säger Scott Frank.

”Hyper-networkers”

”Hypertextarnas” vanor skiljer sig från dem man fann bland tonåringarna som istället sitter uppkopplade på nätet mycket. Forskarna kallar dem ”hyper-networkers” och de använder nätverkssajter mer än tre timmar om dagen.

Där är risken för självmord dubbelt så hög och risken för att de ska utveckla ätstörningar tre gånger så stor.

– De löper mer mentala risker. Vi vet inte varför, men kanske hänger det ihop med att den här gruppen sover och motionerar mindre än andra, säger Scott Frank till CNN.

I båda grupperna är barn med lågutbildade föräldrar eller frånvarande fäder överrepresenterade, liksom barn från etniska minoriteter.

– Men det här angår alla grupper, säger Scott Frank.

Publisert: