15 sexpartners – i genomsnitt

Ny undersökning om svenska mäns sexvanor

Två? Tio? Tjugo? Eller har du tappat räkningen?

En ny undersökning visar att den svenske mannen i medeltal har haft 15 olika sexpartners.

– Det finns en liten grupp som jag brukar kalla storknullarna som haft så många sexpartners så det påverkar statistiken, säger sexualupplysaren Olle Waller.

En svensk man har i genomsnitt haft sex med 15 olika personer.

Siffran kommer från den rapport om mäns sexuella hälsa som ett läkemedelsföretag låtit göra.

Och den stämmer väl överens med den senaste större undersökningen kring mäns sexvanor: Folkhälsoinstitutets nästan 25 år gamla studie.

– Det har legat rätt stilla under de här åren. Det är i och för sig inte så konstigt. De som förändrat sina sexuella mönster mest under de senaste 40 åren är ju kvinnorna, säger Olle Waller, sexualupplysare på Stockholms Läns Landsting och känd från tv-programmet ”Fråga Olle”.

”Storknullarna”

Men variationen är stor: Drygt en fjärdedel av männen har haft fler än 15 sexpartners.

– Det är den här gruppen som jag brukar kalla storknullarna. De är inte så många men påverkar statistiken. Folk i allmänhet är inte så promiskuösa som man tror, säger Olle Waller.

Smålänningarna minst promiskuösa

Enligt den färska rapporten är det Stockholms län som utmärker sig i sammanhanget. Där hör en större andel till gruppen som haft fler än 50 sexpartners – 13 procent jämfört med rikssnittet på 9 procent.

Minst promiskuösa är smålänningarna där 42 procent av männen haft sex med mellan 1 och 4 olika personer.

I hela riket har 27 procent haft 1 till 4 sexpartners.

– Det vanligaste är att de unga och unga vuxna har flera partners under en kort men intensiv period. Sedan går de in in långa, kanske 25-åriga, relationer och håller sig till det, säger Olle Waller.

Fyra procent har inte haft sex

Fyra procent har inte haft någon sexpartner och det ligger nära till hands att tro att de flesta av dem finns bland de lägre åldersgrupperna.

– Men jag skulle faktiskt tro att det är fler. Det är svårare för en kille att säga att han inte gjort det. Tidigare om åren har man sett att det är ungefär en tredjedel av männen som inte sexdebuterat när de mönstrar och då är ju många närmare tjugo år, säger Olle Waller.

Undersökningen ”Viagrarapporten” är gjord av företaget Novus Opinion på uppdrag av ett läkemedelsföretag.

2112 svenska män mellan 20 och 80 år har intervjuats under sommaren 2010.

FOTNOT: 7 procent av männen i undersökningen hade tappat räkningen....

Publisert: