En av fem äkta män vill skönhetsoperera frun

avAnna Andersson

Brittisk undersökning: Fettsugning populärast

En av fem engelsmän medger att han skulle vilja att hans fru genomgick något slags skönhetsingrepp. Överst på listan står en fettsugning av magen.

Foto: Colourbox.com

Undersökningen genomfördes i ett lite oväntat sammanhang; ett operahus i Leeds ska i januari sätta upp en operett som handlar om vår tids besatthet av skönhet och yta, ”Skin deep”. Inför premiären tillfrågades 2000 män om hur de såg på sina fruars kroppar – och då visade det sig alltså att drygt 20 procent gärna skulle se att deras fruar lade sig under kniven (eller sprutan). 16 procent tyckte det räckte med ett lite enklare ingrepp, medan 6 procent ville se en helrenovering, skriver Daily Mail.

Får uthärda mer

En klar majoritet av makarna tyckte alltså att deras fruar dög fint precis som hon var – men 23 procent medgav ändå att han saknade den kropp hon hade när de träffades. Att den inte var sig helt lik sen dess insåg de flesta hade sina skäl; 82 procent av alla män ansåg att under livets gång så tvingas en kvinnas kropp uthärda mer än en mans kropp.

En talesman från operahuset tyckte att undersökningen bekräftar att deras uppsättning pekar på något som ligger väl i tiden.

– Plastikoperationer finns så mycket mer i folks medvetande i dag, och den här undersökningen visar att många män faktiskt ser ett ingrepp som ett klart möjligt alternativ för att fixa till sina fruar, säger han i Daily Mail.