Krama! Så mår barnen bra

RELATIONER

Oxytocin ökar välbefinnandet och dämpar stress och ångest

1 av 2

Krama dina barn mer!

Det sätter igång både dina och deras må-bra-hormon oxytocin, som sänker stress och ökar välbefinnandet.

Kramar är inte bara härligt, mysigt och ett sätt att fördjupa kontakten mellan föräldrar och barn. De har rent fysiska fördelar också.

När du kramar dina barn frigörs nämligen oxytocin, kroppens måbra-hormoner, som gör att stress och ångest dämpas och barnen blir lunga och harmoniska.

Stress och aktivitet regleras i hypotalamus i hjärnan av ämnen som kallas peptider. Peptiden oxytocin har visat sig ha både läkande och stressdämpande effekter.

Samtidigt som oxytocinets påverkan minskar stresshormonet kortisol, förbättras näringsupptaget och läkningshastigheten av sår fördubblas. Blodtrycket sjunker och smärttröskeln höjs.

Vapen mot stress

Kramar kan med andra ord vara ett bra vapen i kampen mot stress, något som blir allt vanligare bland små barn.

I dag tror man att så många som vart femte barn lider av stress. Den främsta orsaken är stressade föräldrar, visar en svensk studie.

Enligt den amerikanska stressforskaren Georgia Witkin, som skrivit boken ”Kids stress”, har nästan hälften av alla barn svårt att sova. Många är oroliga för att föräldrarna är stressade och inte trivs på sina jobb.

– Sätt dig ner och prata med barnen, det är också viktigt för att de ska må bra. Om du håller i dem samtidigt som du pratar med dem lyssnar de bättre och dessutom frigörs oxytocinet och de blir lugnare, säger Kerstin Uvnäs Moberg, professor i fysiologi och författare till boken ”Lugn och beröring – oxytocinets läkande verkan i kroppen”.

– När mina äldsta barn var små fanns inte datorspel eller video, då hängde de mig i kjolarna hela dagarna. Det är en form av närhet som är jätteviktig, menar Kerstin Uvnäs Moberg.

Värme och beröring

För att frisätta oxytocin krävs värme och beröring, men det frigörs också vid amning och förlossning. Forskare misstänker att oxytocin också frisätts av andra stimuli som vänligt röstläge, ansiktsuttryck och gemenskap.

En anledning till att det först på senare tid har börjat forskas kring hormonet är att vi faktiskt saknar det.

– De senaste tio åren har utvecklingen gått snett. I stället för att prata med varandra sitter vi framför datorn, säger Kerstin Uvnäs Moberg.

Vi lider av oxytocin-brist, med andra ord. Men det går att råda bot på. Om vi bara kramas lite mer.

Läs mer: www.serotonin.nu

VAD ÄR oxytocin?

Petra Weiss

ARTIKELN HANDLAR OM