Uppland

Av: Zendry Svärdkrona

Publicerad:
Uppdaterad:

Här svarar du som bor i...

Klicka på ditt landskap! För dig som som bor i någon av de tre storstäderna räcker det att fylla i enkäten under storstaden.

OBS! Det har smugit sig in ett fel i fråga 3: Skulle du vilja ha sex mer eller mindre ofta? Svarsalternativen är Ja, Nej, Vet ej. De ska läsas som Mer ofta, Mer sällan, Som nu.

Publicerad: