Är inte mannens betydelse för barnet minimal i början?

RELATIONER

Läs chatten med mansforskaren Roger Klinth

Foto: Roger Klinth.

Roger säger: Tror du att du själv tagit någon skada av att din pappa inte var pappaledig?

Roger Klinth säger: Nej, det tror jag väl i och försig inte. Det handlar om en annan nivå. Hur vi vill organisera samhället. Jag är mindre benägen att prata om enskilda individer och hur de påverkas. Det är inte huvudpoängen.

millan säger: Hej Hur många pappa dagar har en pappa rätt tll?

Roger Klinth säger: Han har rätt till halva tiden som det är idag plus tio pappadagar. På pappret har han fler dagar än mamman.

Matte säger: Förädrarledigheten tycker jag har blivit en karriärsfråga och inte en barnfråga!

Roger Klinth säger: Jag tycker i högsta grad att det är en barnfråga. Det är en poäng att i högre utsträckning göra barnen till en manlig angelägenhet.

Hundvännen säger: Hej! Jag tycker att det är vettigt tänkt att kvotera. Jag tycker att man ska komma ihåg att staten inte behöver betala för allt. Vill man inte dela på ledigheten så kan man ju försöka lösa det på annat sätt.

Roger Klinth säger: Meningen är inte att spara pengar. Det ideala vore att alla använde alla dagar. Det är ingen poäng att tala om det i spartermer.

miafia säger: Du tycker att föräldraledigheten ska kvoteras. Hur har du tänkt dig att familjer där pappan tjäner mer ska ha råd att låta pappan vara hemma!?

Roger Klinth säger: Det är stora ekonomiska uppoffringar även när mamman är hemma. Det är en planeringsfråga. Sedan måste taket för föräldraförsäkringen höjas så att alla får kompenssation för inkomstbortfall.

limmarn säger: Tjena Klintan. Hur ska männen göra för att känna att de med rätta kan ta föräldraledigt utan att bli stämplade som mesar av sin omgivning?

Roger Klinth säger: De får väl visa mod, att de är riktiga män. En modig man är en föräldraledig man. Hälsningar från "Klintan".

Morran säger: Vem anser du tjänar mest på att pappa tar hälften av pappaledigheten? Mamma, pappa eller barnet?

Roger Klinth säger: Bra fråga. Jag tror att alla tjänar på det. Det går inte att gradera på det sättet.

Hundvännen säger: Jag tycker miafia ställer en bra fråga. Varför gör man inte en föräldraförsäkring som är "familjeinkomst"-neutral. Dvs att man inte tjänar/förlorar något på att den ene eller andre föräldern är hemma.

Roger Klinth säger: De förslagen har funnits tidigare i debatten. Ur ett jämställdhetsperspektiv skulle det vara att föredra. Det är politiskt utopiskt för att det är för dyrt.

Nicklas säger: Hej. Jag undrar hur det eg ligger till med det här att mannens betydelse för barnet de första året/två åren är minimal?

Roger Klinth säger: Jag tror inte att den är minimal. Den relation man grundlägger med sitt barn de första två åren är oerhört viktig för den fortsatta relationen.

doncella säger: Förstår inte det här bladret om mamma och pappaledighet. Självklart så borde varje familj få bestämma själv vad som är bäst för dom. Lika självklart som man hoppas att det är att båda föräldrarna tycker det är kul och stimulerande att få tillbringa så mycket tid som möjligt med sina barn. Varför har folk så svårt för att förså detta?

Roger Klinth säger: Jag vill hellre betona att det finns en skillnad mellan familj- och föräldraansvar. Föräldraansvaret borde vara individuellt. Inte sällan spricker familjen. Markeringen av ett individuellt föräldraansvar kan då bibehålla relationen mellan barn och far.

Krister säger: Hej Roger. Ju mer man tjänar desto mer får man i f-penning oavsett kön. Finns det inte risk för att nuvarande system skapar klasskillnader?

Roger Klinth säger: Ja, det gör det, eller bibehåller klasskillnader. Men ur jämställdhetssynpunkt är det viktigt att knyta till inkomsten. Män skulle nog vara lediga i mindre utsträckning om de inte fick kompenasation utifrån sin inkomst.

Anna säger: Jag ska ha barn i maj och bebisens pappa kommer att vara pappaledig ett helt halvår. Detta gör vi för barnets skull, för att hon ska utveckla en bra relation till sin far. Själv växte jag tyvärrupp med en far som prioriterade karriären. Så jag håller med dig till punkt och pricka Roger!

Roger Klinth säger: Tack. Jag håller med dig. jag tror också att det är viktigt att markera fädernas roll för sitt barn tidigt.

miafia säger: På vissas resonemang låter det som att pappan inte alls är delaktig i barnet om han inte är föräldraledig, men han är väl för tusan hemma någongång, förhoppningsvis efter jobbet och kan då lära känna sitt barn! Eller är jag ute och cyklar?!

Roger Klinth säger: Självklart är det så att han inte bara umgås under den tid han är föräldraledig. Föräldraledigheten säger inte allt om fädernas relation till sitt barn. Men ur ett jämställdhetsperspektiv betyder det mycket att man delar på ledigheten.

oliver säger: vår son ammades 9 mån hur har du tänkt att mannen ska amma?

Roger Klinth säger: Det kan bli problem att få männen att amma. Jag tycker att vi ska ha en ledighet som både kan inrymma amningstid och en möjlighet för fäderna att vara hemma med sina barn.

Morran säger: Hur skall man kunna undvika att allt yngre barn lämnas till barnomsorgen istället för att pappa tar ut sin kvoterade ledighet? Vi har ju redan sett att maxtaxan har haft motsatt effekt på barnens tid i barnomsorgen än den tänkta.

Roger Klinth säger: Sen man införde första pappamånaden 1995 har andelen män som utnyttjat den ökat tydligt. Detta talar för att en kvotering skulle bidra till att män i större utsträckning känner ansvar om det har en öronmärkt tid.

Jeppe säger: Hur länge har du varit pappa ledig??

Roger Klinth säger: Med mitt senaste barn var jag pappaledig ungefär 6 månader.

hellen säger: Jag och min man tjänar nästan lika mycket jag faktiskt lite mera.. Men han vill inte vara hemma. Förutom dessa två månader då han ska vara hemma under sommaren ( han pluggar nu). Så varför kan inte varje famlija betämma själva? Hur går det med amningen om mamman "bara" är hemma 6 mån? jag har ammat mina barn i ca 11 mån och det skulle inte ha fungerat om jag "bara" hade varit hemma i 6 mån. visst jämställhet men det går ju inte alla gånger. Pappaor KAN inte vara gravida och föda och amma ett ba

Roger Klinth säger: Även mammor har ofta svårt att få ihop det med amning, ledighet m.m. Det måste lösas och samma borde gälla för pappor. Det är lätt att glömma att också kvinnnor har liknanden problem.

Mats Nier säger: Kan bara hålla med. Jag var pappaledig med min dotter fr. 7 månaders ålder...kände mig fullständigt ensam...men det var nyttigt på många sätt och vis. Men en viktig grej i den här diskussionen är ju att den kvinnliga partnern måste släppa till föräldraledighet...

Roger Klinth säger: Män har redan 50 procent av tiden. Det handlar mer om att hävda sin rätt att använda den. Ingen kan ta ifrån mannen den rätten.

nika säger: Om en barn har rätt till en mamma och en pappa så borde man förbjuda familjebildningar men homosexulla föräldrar. Eller?

Roger Klinth säger: Nej, det tycker jag inte. Det handlar mindre om kön än om två vårdnadshavare. Det är inte pappigheten utan jämställdheten jag vill befrämja.

Tidigare artiklar

ARTIKELN HANDLAR OM