”Ska ni bara ha ett barn?”

RELATIONER

Flerbarnstjatet har blivit många föräldrars mardröm

Foto: Foto: ULF HÖJER
”ALLA är på oss om att skaffa ett syskon till Olivia”, säger Tanja Dyredand, som i mångas ögon ”bara” har ett barn.

”När ska ni ha barn nummer två då?”

Den frågan får många föräldrar slängd i ansiktet.

För omgivningen nöjer sig inte med ett barn. De väntar redan på syskonet.

Malin Alfvén.

Barn- och föräldrapsykologen Malin Alfvén har mött dem – föräldrarna som har gått igenom en graviditet, en svettig förlossning och hamnat mitt i en helt ny bebisvärld. De som ändå inte har jobbat tillräckligt, enligt omgivningen. Folk runt omkring vill ha mer, de vill ha fler barn!

Svårt att knyta an

– Det är väldigt vanligt att föräldrar känner påtryckningar. Och det finns olika anledningar till att föräldrar inte vill ha fler än ett barn. En del har bestämt sig för ett, en del kan inte få fler och en del par är oense – den ena vill ha ett barn, den andra fler.

Malin Alfvén har ett enda tips till föräldrar som känner påtryckningar utifrån:

– När de får frågan ”nu är det väl snart dags för nästa?” är det bästa svaret: ”Nä”. Kort och gott. Var bara tyst sen. Det funkar så bra.

Barn då, mår de bättre av att ha syskon?

– Om föräldrarna tycker att det är bra för barnet med syskon, då är det bra. Jag minns en kvinna som skaffade ytterligare ett barn efter påtryckningar från släkten och det tog tid för henne att knyta an till den babyn.

”Förklara dig inte”

Enligt Statistiska Centralbyråns senaste siffror, från 2009, är ett eller två barn vanligast i familjer. 1,74 barn för att vara exakt.

– Vi människor vill så gärna vara som alla andra. Vi drömmer om två barn, gärna en flicka och en pojke, säger Malin Alfvén.

– Graviditeter och barn har blivit allas angelägenhet och folk kan fråga om massa, ganska intima, saker. Men som förälder behöver du inte alltid förklara dig, varför du till exempel har valt att ha ett barn. Tänk på det, säger hon.

Namn: Tanja Dyredand.

Ålder: 37 år.

Bor: Villa i Örby, utanför Stockholm.

Familj: Olivia, elva år, maken Joakim, motorjournalist.

Yrke: Frilansjournalist, bloggare på ekostil.se och kommunikatör.

ARTIKELN HANDLAR OM