”Min sambo har blivit otroligt tråkig”

RELATIONER

Eva Rusz och läsarna ger råd i veckans relationsakut

1 av 2

Nej, i det här fallet är det inte Melinas man som är i behov av terapi – utan hon själv.

– Melina mår dåligt eftersom mannen inte beter sig som hon vill, säger Aftonbladets relationsexpert Eva Rusz.

Foto: Rusz råder dig.

Eva Rusz har förståelse för att Melina inte känner sig bekräftad av sin partner. De verkar ha svårt att få till ett kommunikativt möte.

– För att fungera bör en vuxen parrelation innefatta empati, sympati och ömsesidigt lyssnande. Vuxna följer samma mönster som små barn i fråga om vad som behövs för att man ska känna harmoni i en parrelation: en trygg bas, att man tonar in varandras tankar och känslor och bekräftar varandra på detta sätt.

– De har ingen ömsesidig kommunikation. Och mannen verkar vara för trygg för henne – han beter sig likadant alltid, säger Eva Rusz som undrar varför hon har stannat i relationen och stått ut i 10 år, då detta upplevs som ett stort problem för henne.

Ju mer Melina försöker göra om sin man, desto längre bort från en bra lösning kommer de. I stället bör hon kontakta en psykoterapeut – inte för att i första hand ”fixa” mannen, utan för sin egen skull, menar Eva Rusz.

– Melina bär på en frustration av olika behov. Hos en terapeut får hon, förutom att bli lyssnad på och bekräftad, även möjlighet att kunna se över sin relation.

Eva Rusz tror att Melina behöver gå till botten med vad det verkliga problemet är.

– Det kan finnas andra underliggande behov inom henne, som hon behöver få syn på. Lämpligaste metoden för det är kognitiv beteendeterapi, KBT.

Eva Rusz fortsätter:

– Jag är psykodynamiskt utbildad psykolog, men även kognitivt utbildad terapeut. Jag ser en enorm skillnad sedan jag började tillämpa KBT. Det är resultatinriktat, man är aktiv som klient, behandlingstiden är ofta kort och effekterna mätbara.

Även Socialstyrelsen nya nationella riktlinjer, framtagna utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet, förespråkar kognitiv beteendeterapi som behandling vid depression och ångest.

Eva Rusz indikerar inte att Melina skulle vara psykiskt sjuk.

– Syftet med terapi vore inte att ställa en diagnos. Däremot kan det vara bra för henne att få hjälp med att hitta nya verktyg och alternativa sätt att relatera till sin man på.