– ”Hedersvåld” är inte ett muslimskt problem

RELATIONER

FN:s rapportör: Svensk debatt kan inte hantera ”hedersvåldet”

Sverige har gjort imponerande framsteg mot jämlikhet mellan könen, men svåra utmaningar återstår. Fenomenet ”hedersvåld” tycks vålla särskild ängslan.

Åsikten kommer från Yakin Ertürk, sociologiprofessor, ledande turkisk intellektuell, och sedan 2003 FN:s särskilda rapportör om våld mot kvinnor.

I tio dagar har hon rest runt i landet – till Malmö, Lund, Uppsala, Stockholm och Luleå – på en officiell faktainsamlingsturné om kvinnors situation. Kring årsskiftet ska hon rapportera till FN:s nyinrättade råd för mänskliga rättigheter.

Sverige tassar på tå

Men redan på onsdagen presenterade Ertürk sina preliminära intryck för jämställdhetsminister Jens Orback och svensk press.

Hon pekade särskilt på att den svenska offentliga debatten tycks oförmögen att hantera fenomenet ”hedersvåld”. I Sverige tassar vi på tå runt den förmenta konflikten mellan jämlikhet och kulturell mångfald.

– Termen ”hedersvåld” verkar ha blivit väldigt laddad, och tycks i huvudsak betyda ”muslimska mäns hedersvåld”. Det är inte korrekt, sade hon.

Hon ogillar själv termen, och tycker den ofta skymmer andra brott som incest.

– Det är ett problematiskt begrepp. Vems heder? Vems hedersdefinition? Kulturell hänsyn kan aldrig rättfärdiga våld mot kvinnor, men begreppet får samtidigt inte bli en svepande generalisering. Vi måste lära oss hantera skillnaden mellan lag och kultur, och förstå de specifika orsakerna bakom brott, sade Ertürk.

Patriarkatet lever kvar

Svenska framsteg till trots är kvinnor också underrepresenterade i näringslivets högre sfärer och löneskillnader mellan könen består. Trots kvinnlig politisk representation har jämlikhetssträvan inte lyckats komma åt de patriarkala strukturer Ertürk ser som roten till våld mot kvinnor. Hon lyfter här särskilt fram professor Eva Lundgrens vetenskapligt hårt kritiserade skrift "Slagen dam" som banbrytande, och en orsak till att hon valde att komma till Sverige.

– Jag ville veta varför våldet mot kvinnor fortfarande är ett så stort problem i ett samhälle som tycks så jämlikt.

Särskilt utsatta, trots ”imponerande” lagar och insatser på senare år, är kvinnor som finner sig under ”överlappande system av förtryck och diskriminering”. Dit hör missbrukande kvinnor, handikappade, samiska, invandrade och lesbiska kvinnor, enligt Ertürk.

Läs också

Karl Vicktor Olsson/TT