Vilken chefsstil passar dig?

RELATIONER

Testa dig här

Foto: En egen stil Det är oklart vilken ledarstil David Brent i tv-serien The Office förespråkar – men oavsett vilken så funkar den inget vidare.

1. Vilken tycker du är den bästa mötesformen?

a) Jag tycker om när det är rätt öppet. Jag vill ha viss dagordning, men det är viktigt att vi anställda får komma in på sidospår och dra ut på tiden utan att det blir dålig stämning.

b) Jag gillar strikt dagordning där man redan innan får veta vilka punkter som ska tas upp. Vill man ta upp något annat får man kontakta den som är ansvarig för mötet. På så sätt avklaras allt rätt snabbt.

c) Spontanmöten, gärna i samband med fika. Jag tycker heller inte att det gör något om någon annan än chefen tar över hela sammanträdet.

2. Hur ser den ideala arbetsfördelningen ut på ditt drömjobb?

a) Alla får vara delaktiga i utformningen av arbetsuppgifterna. Är jag missnöjd med något så lyssnar chefen på min åsikt och är villig att anpassa sig efter den.

b) Var och en har tydlig arbetsfördelning som dessutom ofta är mätbar. Man kan inte hålla på att ändra för mycket i arbetsfördelningen. Då blir det bara luddigt och krångligt.

c) Flytande gränser med möjlighet att driva egna projekt.

3. Vad är det bästa sättet att lösa konflikter?

a) Chefen lyssnar på alla och alla får komma till tals. Att lösa konflikten får ta arbetstid i anspråk.

b) Chefen går in och säger ifrån, eller tar in experthjälp. Inte sällan gör man sig av med den som inte kan samarbeta.

c) Man låter folk rasa av sig. För det mesta klingar tjafs ut av sig själv utan att man behöver göra så mycket.

4. Vilket är det bästa sättet att planera inför framtiden?

a) Personalen diskuterar arbetsplatsens framtid i smågrupper, sedan redovisar man vad man har kommit fram till och ledningen plockar ut de bästa idéerna.

b) Ledningen gör noggranna analyser och sätter upp riktning och mål som jag ska följa. Varför skulle jag behöva engagera mig i planeringsarbetet?

c) Någon eldsjäl på jobbet utnämns att utreda och lämna förslag på framtida strategier.

5. Hur vill du att din arbetsgivares policy i arbetstidsfrågor ska se ut?

a) Flexibel – visst får man ta långlunch ibland, bara man jobbar in tiden en annan gång.

b) Inte riktigt stämpelklocka, men nästan. Det är viktigt att komma i tid och man har koll på sina timmar. På så sätt blir det inte en massa konstig övertid.

c) Man får komma och gå som man vill, bara man gör sitt jobb. Vill jag ta sovmorgon varje dag, och istället arbeta på nätterna är det upp till mig.

6. Hur tycker du att själva arbetsplatserna ska se ut?

a) Det får gärna vara flytande – att flera delar på samma personalrum eller sitter i kontorslandskap.

b) Alla har sina givna platser där man förväntas vara.

c) Var och en får arbeta där man arbetar bäst. Ska man som t ex lärare rätta skrivningar får man gärna ta med sig jobbet och sätta sig på ett fik.

7. Hur ska kommunikationen med chefen fungera?

a) Dörren till chefens rum står öppen och jag är alltid välkommen att komma in på en pratstund.

b) Jag vill boka tid för enskilt samtal. På så sätt vet man att man inte blir störd av att andra springer in för att ta upp olika bagateller.

c) Via mejl. Jag skriver vad jag tycker och vill och får klartecken (eller inte) till svar. Man behöver inte träffas.

8. Vilken form av feedback föredrar du?

a) I samtalsform, där jag själv får tycka och reflektera.

b) Chefen hör av sig om något inte funkar, men håller sig annars borta.

c) Jag behöver ingen feedback, jag vet vad jag klarar av.

Flest A

Du trivs bäst i demokratiskt ledarskap.

Flest B

Du trivs bäst med auktoritärt ledarskap.

Flest C

Du trivs bäst i låt-gå-ledarskap.

Terri Herrera Eriksson ([email protected])