Kvinnochefer tjänar bäst

RELATIONER

visar enkät bland 1000 offentligt anställda chefer

Kvinnliga chefer tjänar mer än män. Det visar en enkät som Dagens Samhälle gjort bland 1000 chefer inom kommuner och landsting.

Tendensen är speciellt tydlig bland dem som anställts de senaste två åren. Andelen kvinnor ökar i alla chefsgrupper inom kommuner och landsting, skriver Metro.

Könsfördelningen bland personalcheferna nu är helt jämn och bland skolcheferna är fyra av tio kvinnor.

(Aftonbladet)