Lekplatser – ingen barnlek

RELATIONER

Regeringen kallar in experthjälp

Nu ska experter göra barnens utemiljöer roligare.

– Leken är livsviktig för barn, säger Berit Andnor, socialminister.

Foto: MINISTERSTYRE Mer pengar och forskning ska göra lekparkerna bättre. "Barn utvecklas genom lek, därför är leken livsviktig", säger socialminister Berit Andnor. Här i lektagen med syskonen Färm, Elin, 2, och Albin, 5.

Lekparker, förskolemiljöer och skolgårdar ska bli roligare och stimulera barn att röra på sig. Regeringen avsätter en miljon kronor om året från 2006 för ändamålet.

– Barn utvecklas genom lek. Därför är det oerhört viktigt med bra och stimulerande utemiljöer, säger Berit Andnor.

Samtidigt ges forskarna på Movium i Uppsala (=Mark och vegetation i urban miljö) ett nationellt samordningsansvar för arbetet.

Våga mer

Alla som jobbar med barns lekmiljöer ska kunna vända sig till Movium och få experthjälp, för att på så sätt ta hänsyn till såväl säkerhet som barns lek i planeringen.

– Bra lekmiljöer ska väcka lusten till utmaning. Man ska vilja våga lite mer i morgon än man gjorde i går, säger Petter Åkerblom, skolgårdsforskare på Movium.

Lämna ytor

Det kan handla om att låta buskar växa och bilda spännande kojor eller att lämna gröna ytor obebyggda. Men det kan också vara sådant som att utforma lekredskapen för de minsta så att de stimulerar kreativiteten eller att bygga skateboardramper för de äldre barnen.

Det här erbjuder en bra lekpark

Anette Holmqvist

ARTIKELN HANDLAR OM