”Systrarna” lyssnar när samhället sviker

avÅsa Passanisi

Foto: Margareta Bloom Sandebäck
INITIATIVTAGARE ”Behovet av stöd är större än jag kunnat ana”, säger Sanna Bergendahl som startade Föreningen Storasyster.

Behovet av att berätta, bli trodd och lyssnad på är enormt.

Det menar Sanna Bergendahl, 31, initiativtagaren till Föreningen Storasyster som vänder sig till unga som blivit utsatta för sexuella övergrepp.

- Vanligtvis får vi omkring 40 mejl i veckan, nu under sommaren kan det bli ännu mer, men nästan ingen vågar anmäla, säger hon.

När Sverige tar semester håller Föreningen Storasyster sin chattjour öppen. Fester, ledighet och värme gör att antalet övergrepp ökar.

Sanna, som själv har erfarenhet av sexuella övergrepp, start­ade föreningen för ett år sedan. Syftet är att vara en ventil, att ge stöd - och framför allt att hjälpa utsatta att våga anmäla och söka professionell hjälp.

- Hos oss går det bra att vara anonym och vi för ingenting vidare. Vi ifrågasätter aldrig och många av våra volontärer har liknande erfarenheter, vilket gör att det kan kännas tryggt att prata med oss, säger Sanna Bergendahl.

Få vågar anmäla

Samtidigt menar hon att det är frustrerande - att så många lider i tysthet.

- Behovet av stöd är långt större än jag kunnat ana och sexuella övergrepp är betydligt vanligare än folk tror, särskilt bland ungdomar. Nästan alla som kontaktar oss är mellan 13 och 18 år. Hittills har ingen ­vågat göra en polisanmälan.

Kampanjar i skolor

Enligt Brå (Brottsförebygg­anderådet) sker 90 våldtäkter per dag i Sverige - i en tredjedel av fallen är offret under 15 år. Men bara var femte anmäl­er.

- Min erfarenhet är att skuld, skam, självförakt och rädsla för att inte bli trodd gör att många undviker att höra av sig till polisen. Känner man dessutom ­förövaren blir situationen ofta ännu svårare.

Föreningen Storasyster förbereder just nu en informationskampanj riktad till skolungdomar.

- Vi kommer att besöka ­skolor, informera om övergrepp och prata om hur viktigt det är att faktiskt berätta. ­Konsekvensen kan annars bli det vi ser mycket av i dag, att man straffar sig själv med ­självskadebeteenden och ­liknande.

Har chattjour för utsatta

Föreningen Storasyster är en ideell förening som startades i april 2012.

Erbjuder stödsamtal, mail- och chattjour, stöd vid kontakt med myndigheter, rådgivning och vidareslussning till myndigheter. Ordnar även gruppaktiviteter för ungdomar som råkat ut för sexuella övergrepp.

www.foreningenstorasyster.se