Familjerelationer

Vågar du ’paxa’ ett barnnamn?

Av: 

Lina Lindkvist

RELATIONER

Ni väntar barn! Lyckliga, längtande – och livrädda att något par i vänkretsen ska sno ert briljanta namnförslag.

Men kan man ”paxa” ett barnnamn?

– I dag är det så viktigt med det unika – det är därför det blivit så laddat att ”sno” barnnamn, säger Christin Nyman, aktuell med boken ”Namninspiration – en namnbok när barnet ska namnges”.

”Maja, ska hon heta om jag får en dotter”. Kanske har du drömt och pratat om det ända sedan du var liten. Och döm om din förvåning när din kompis glädjestrålande presenterar sin nyfödda dotter: Maja!

– Du kan aldrig tvinga vänner och bekanta att inte välja samma namn, men du kan vädja om det är viktigt för dig, säger namnboksförfattaren Christin Nyman.

Relaterar till personer

Namn väcker känslor för att det är så personligt, och alltid kopplat till individer, menar hon.

Ett namn kan vara positivt för en person och negativt för en annan. Det beror på de relationer och erfarenheter som skapas människor emellan, där vi alla har olika positiva och negativa minnen, associationer och erfarenheter.

– Om din väninna vet att hon tar ”ditt” namn uppstår antagligen en konflikt, där du helt enkelt får förklara situationen och se hur hon ställer sig till dina känslor. Men risken är att ni förlorar en vänskap på vägen, om det vill sig illa, säger Christin Nyman.

Håll det hemligt

Hon råder dig – om du vill vara säker på att vara ensam om namnet – att behålla det för dig själv. Men rådet gäller främst ovanligare, eller egenpåhittade, namn. Om namnet ni valt ligger på namntoppen och är jättepopulärt just då ställs ni inför ett annat dilemma. Då är risken större att någon annan också tar det – och att ni, om ni håller tyst om det fram till födseln, blir de som ”härmas”, menar Christin Nyman.

– I de fallen kan det vara bra att i förväg säga ”vi tänker döpa vårt barn till det här”, så vet alla att ni tänkt på det. Då har ni garderat er lite, säger hon.

Stava annorlunda

En just nu populär lösning på namndilemmat är annars att hitta unika stavningar. Ett just nu vanligt namn, som Maja, kan stavas Maya i stället. På det sättet blir ni lite mer ensamma om namnet även om någon kompis väljer samma, tipsar Christin Nyman.

Men varför är det så tabu att döpa sitt barn till ett namn som redan finns i bekantskapskretsen?

– Det har blivit mer laddat i vår tid, skulle jag tro. Förr namngav man i större utsträckning barn efter föräldrar eller andra släktingar, man hade inte lika många namn att välja på. Men i dag värnar man mer om det unika och individuella, och det gör det laddat att ”sno” varandras barnnamn.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Familjerelationer