Pussa mera!

Pussar kan ge barn allergiskydd

Föräldrar kan med fördel pussa och krama sina små barn så ofta som möjligt. Gosandet stärker barnens immunförsvar, visar en ny studie.

”Att tidigt få några av våra vanligaste virusinfektioner ser ut att vara fördelaktigt, dels eftersom de verkar skydda mot allergi, dels eftersom symtomen i princip uteblir för barn under två års ålder”, skriver Caroline Nilsson, forskare vid Karolinska institutets enhet på Södersjukhuset i Stockholm, i ett pressmeddelande.

Studerat 300 barn

Nilsson har studerat nästan 300 barn från nyföddhetsstadiet till två års ålder. Med hjälp av blodprover och hudtester har hon undersökt förekomsten av 13 vanliga virus och allergiantikroppar hos barnen. Barn med sådana antikroppar löper större risk än andra att utveckla allergi.

Virusinfektioner kunde kopplas till minskad risk för allergiantikroppar, enligt Nilssons avhandling. I synnerhet gäller det infektion med så kallade Epstein Barr-virus (EBV) och cytomegalovirus (CMV). Äldre barn och vuxna som infekteras för första gången kan få körtelfeber, men små barn blir inte särskilt sjuka alls.

”Pussa och krama”

Nästan vart fjärde barn (24 procent) av alla barn i studien hade ökad risk för allergi, men detta gällde bara drygt vart tionde barn (13 procent) som hade haft en EBV-infektion. Bland barn som dessutom hade haft CMV-infektion hade inte ens vart tjugonde barn (4 procent) allergiantikroppar i blodet.

”Mitt råd är att pussa och krama sina barn. Det är bästa sättet att överföra dessa virus som smittar via saliv”, skriver Caroline Nilsson.

TT

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN