”Det 'exploderar' inte längre vid utlösning”

FRÅGA: Är en man på 40 år. I yngre år var det en stor skillnad vid utlösning jämfört med nu. När jag fick utlösning då så sprutade det mer och känslan var en helt annan.