Svenska föräldrar har sämst nätkoll

avSusanna Vidlund

RELATIONER

Pratar hellre om sex och droger än om internet

Umgås med vänner En av barnens favoritsysselsättningar på nätet är att umgås med vänner. Få svenska föräldrar anser sig ha veta vad deras barn pysslar med online.

Har du koll på vad dina barn gör online?

Om svaret på den frågan är nej, så är du långt ifrån ensam.

Enligt en ny undersökning har svenska föräldrar sämst koll på vad barnen gör på nätet.

– Det är viktigt att föräldrar ser barnens tid vid datorn som vilken annan tid som helst. Man kan inte sitta med barnen hela tiden framför datorn men det är viktigt att man engagerar sig även i detta så barnen känner att de kan berätta saker för dig som vuxen, säger Per Hellqvist som är säkerhetsexpert på Symantec och föräldraombudsman genom Hem & Skola.

Sämst koll

Endast 58 procent av de svenska föräldrarna anser sig veta vad barnen gör under tiden de är online. Det innebär att svenskarna har sämst nätkoll på barnen jämfört föräldrar från andra länder, visar den internationella undersökningen Norton Online Living Report.

I Australien är motsvarande siffra 86 procent, i Storbritannien och Tyskland uppger 81 procent av de tillfrågade föräldrarna att de har koll på vad barnen gör på nätet.

– Det är intressant att så många föräldrar känner att de har dålig koll på vad barnen gör på nätet. Frågan är om inte det är ett ärligt svar. Svenska föräldrar vet kanske med sig att de inte kan ha full koll.

Surfar borta

Ett annat skäl till att svenska föräldrar uppger sig ha dålig koll kan vara att många angav att barnen använde internet hemma hos en kompis. I Sverige var den siffran 53 procent, medan den globala siffran låg på endast 22 procent.

Ytterligare en förklaring kan vara att en tredjedel av föräldrarna tycker att det är svårt att sätta upp regler kring barnens användande av internet eftersom de inte fanns när de själva var små. Hela 40 procent av barnen uppgav att de inte hade några regler kring internetanvändandet.

– Barn behöver tydliga regler och riktlinjer att förhålla sig till. Som förälder gör man sig själv en björntjänst om man inte sätter upp regler. Sedan känner man sin egen familj och egna barn bäst.

Hur ska man tänka som förälder när man sätter upp regler kring internetanvändandet?

– Det viktigaste är att man betraktar internettiden som vilken aktivitet som helst. Man kan ställa upp vissa motkrav, som att läxorna ska vara gjorda innan man surfar. Man bör också tänka på att i god tid före sänggåendet sluta spela eller surfa och varva ner, annars går hjärnan på högvarv!

Samtidigt varnar Per Hellqvist för att man som förälder inte får bli för sträng med reglerna kring internetanvändandet. Han uppmanar föräldrar att inte se nätet som något tekniskt, utan som en aktivitet där man exempelvis umgås med andra människor, ser på film och läser.

– Det är viktigt att barnen känner sig bekväma hemma i det mediet. Som förälder bör man ställa upp regler men inte ställa sig i vägen för barnens internetanvändande.

Spionerar

I undersökningen anger 36 procent av de tillfrågade föräldrarna att de har spionerat på barnens internetanvändande genom att läsa deras mejl eller via cookies kontrollera vilka hemsidor barnen har besökt.

– Det där är en avvägning man får göra som förälder. Om allt är bra och lyckligt finns det kanske ingen anledning att spionera, men om barnet verkar vara på glid är det viktigt att ta reda på vad som händer för det är inte säkert att barnen berättar själva.

Per Hellqvist menar att det viktigaste är att prata med barnen om hur man beter sig på nätet och vilken information man lämnar ut om sig själv. Man bör göra barnen medvetna om riskerna med communitities som Twitter och Facebook.

– Ju mer jag vet om dig, desto lättare kan jag lura dig. Det är precis som i verkliga livet. Ingen på nätet har att göra med vad du heter, hur gammal du är eller vad du är intresserad av. Om man inte vet att personen i den andra änden är någon man känner, så bör man inte avslöja sådan information om sig själv.

Sex och droger

De svenska föräldrarna känner sig till och med mer bekväma att prata med sina barn om känsliga frågor som sex och droger, än att diskutera vilka webbsidor som barnen besöker, visar Norton Online Living Report.

Ungdomar i Sverige umgås online med sina vänner i högre utsträckning än man gör i andra länder och de träffar även nya vänner på nätet. De tycker också att internet gör det lättare för barn att lära sig saker och strax under hälften av de tilltalade uppger att de har en "brevvän" på nätet som de mejlar med.

Per Hellqvist ser stora fördelar med barnens internetanvändande.

– Jag är själv gravt internetberoende! På nätet kan man få tag på information som man annars inte skulle kunna hitta utan att resa världen runt. Man kan hitta mycket spännande information om man är källkritisk.

ARTIKELN HANDLAR OM