Så kan du öka din sex-IQ

RELATIONER

Här är experternas bästa tips:

1 av 2 | Foto: Du kan vara en mästare i att få andra att njuta – men hur är det med din egen sexualitet? Får du E i testet kan du behöva lära dig mer om ditt hemliga sexuella jag. Tillhör du däremot A-gruppen har du med stor sannolikhet ett mycket bra sexliv.

Hitta ditt hemliga sexuella jag

Det hemliga sexuella jaget är summan av alla våra känslor och vårt livs sexuella erfarenheter. Hur bra vi trivs med vår sexualitet handlar alltså mycket om vad vi varit med om tidigare – vår ”sexuella historia”.

TÄNK PÅ:

Om en särskild sexuell handling får dig att känna dig olustig, tänk efter om du upplevt, sett

eller läst något i livet som påminner om det.

Tänk tillbaka på hur dina

första sexuella erfarenheter var och fortsätt fram till nutid. Vad vill du förändra?

Lär känna din partners fantasier

Att vara sexuellt intelligent innebär att vara öppen för sin partners sexualitet.

Den som försöker förstå sin egen och sin partners sexuella jag (till exempel genom att utforska sin olust inför ett nytt sexuellt beteende) har en högre sex-IQ än de som bara säger ja eller nej till sin partners sexuella böjelser eller fantasier utan att fundera på varför.

Våra sexuella fantasier ger oss viktiga ledtrådar till vårt sexuella inre. Om vi pratar ärligt med vår partner om våra innersta tankar, kan vi vinna stora fördelar i vårt sexliv.

TÄNK PÅ:

Så länge en sexuell handling inte orsakar smärta eller är förnedrande – skambelägg inte dig själv eller din partner för att han eller hon vill testa den.

När sexuella problem uppstår, tänk igenom möjligheten att de kan ha att göra med bristande kommunikation i stället för att skylla på era olika behov.

Förebrå eller fördöm er inte

för era fantasier.

Försök ta reda på om ni

har gemensamma fantasier

som ni båda blir upphetsade av.

Strunta i könsrollerna

Sexuellt intelligenta människor är medvetna om att ytterst lite skiljer män och kvinnor åt i deras sexuella behov. Nyckeln till att besegra klichébilder om könsskillnader är att prata med varandra.

TÄNK PÅ:

Prata med din partner om hur ni upplever olika könsroller.

Försök odla några drag inom dig själv som du förknippar med det motsatta könet.

Nneka Amu