”Kan man älska flera?”

Lever idag i en stabil relation. Samtidigt förälskar jag mig då och då i andra. Nu har en förälskelse övergått i något djupare. Jag älskar min nuvarande partner lika mycket som tidigare.