EMOT: Kajsa Ekis Ekman

RELATIONER

”Surrogatmödraskap handlar om att göra ett barn moderlöst”

Kajsa Ekis Ekman, 30, debattör och författare till boken ”Varat och varan – prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan”. Enligt henne kan surrogatmödraskap jämföras med sexhandel.

Foto: Kajsa Ekis Ekman.

» Om varför surrogatmödraskap inte bör tillåtas i Sverige:

”Att man betalar för barnet gör det till barnhandel. Pengarna betalas ut i samma ögonblick som barnet lämnas över. Att inte betala gör att det ser lite bättre ut, men man gör fortfarande kvinnan till en behållare. Hon förnekas rätten till sitt barn och barnet rätten till henne. Förmodligen kommer man i Sverige först att legalisera det obetalda arrangemanget för att ge sken av frivillighet, sedan kommer det att uppstå en svart handel och då kommer vi att få höra: Är det inte mer än rätt att hon får betalt? Ska det inte skattas? Och då står vi där med en ny typ av legal prostitution.”

» Ur ett feministiskt perspektiv:

”Det handlar om vad kvinnan är: en människa eller en livmoder. Det handlar om vem som har makten över kvinnans mage. Jag hävdar att det bör vara hon själv. Hon ska få bestämma om hon vill göra abort, hon ska ha rätt till barnet när det är fött. I surrogatmödraskapet är det inte så – där ägs barnet av någon annan. Och eftersom fostret ligger i kvinnan är det henne beställarna får makt över.”

» Adoption eller surrogatmödraskap:

”Kravet på surrogatmödraskap handlar i de flesta fall om att folk vill ha ’egna’ barn i stället för att adoptera. Det är återigen västvärlden som kräver att fattiga i Lettland, Ukraina och Indien ska ställa upp och ge oss det vi vill ha. Adoption handlar om att ett föräldralöst barn ska få ett hem, surrogatmödraskap handlar om att göra ett barn moderlöst.”

» Om jämförelsen med prostitution:

”Surrogatmödraskap har likheter med prostitution: det rör sig om två industrier som handlar med kvinnors kroppar. Den ena handlar med våra kön, den andra med vår livmoder. Det är samma gamla uppdelning i horan och madonnan – men nu är båda på marknaden.”

» Pengarna och etiken:

”Barn har enligt artikel 7:1 i Barnkonventionen rätt att växa upp med sina föräldrar så långt det är möjligt. Att byta bort eller sälja sina barn strider mot barnets rättig­heter. Kvinnan har rätt till sina barn, och kan inte användas som någon sorts behållare. Den som är gravid och föder ett barn blir mamma. Här i Sverige ges en idealbild av kvinnor som bara ska föda barn åt sina systrar, det ska vara så frivilligt, gratis och ömsesidigt allting. Man ser mellan fingrarna på vad som egentligen händer. Det är dags att vi öppnar ögonen för att det växer fram en industri i världen som köper och säljer barn. Jag menar att det finns saker som inte ska vara till salu. Barn är en av dem.”

Intresset för att skaffa barn med hjälp av surrogat­mamma ökar i hela världen. I Sverige är det än så länge inte tillåtet – och debatten är infekterad. Det den ena ser som handel med barn, betraktar den andra som kvinnans rätt till sin egen kropp.

Aftonbladet presenterar argumenten för och emot en legalisering av surrogatmödraskap i Sverige.