Fetman minskar hos svenska barn

Av: Mattias Lönngren

Publicerad:
Uppdaterad:

Som enda land i västvärlden håller Svergie på att vända trenden med ökad övervikt, våra barn väger mindre.

– Sverige lyfts fram som ett föredöme, säger professor emeritus Kjell Asplund, tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen.

Kjell Asplund.
Foto: krister halvars
Kjell Asplund.

Oron för att utvecklingen i Europa liknar den i Amerika har alltid varit stor när det kommer till vikten. Men att vi kommer att få den övervikt som de har är inte längre säkert. För första gången finns det i undersökningar tecken på att viktökningen stannar av och till och med minskar bland svenska barn.

Under 2008 har två rapporter om viktsutvecklingen bland svenska barn publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter. Enligt den ena rapporten, från Göteborg, ökade övervikt och fetma bland 10-åringar markant mellan 1984/85 och 2000/01 för att sedan plana ut bland pojkar och tydligt minska bland flickor. Ett snarlikt mönster sågs den andra rapporten, från Stockholm, där andelen av 10-åringar som var överviktiga eller feta var oförändrad bland pojkar och sjönk bland flickor mellan åren 1999 och 2003, skriver Kjell Asplund i DN debatt.

Enda västlandet med minskning

– Vi är det enda västlandet som har siffror på att fetman minskar bland barnen. På konferenser framhålls Sverige som ett föregångsland, säger han.

I årets rapport från barnhälsovården i Stockholms län kan man läsa hur andelen överviktiga och feta 4-åringar minskat snabbt de senaste åren. Folkhälsoinstitutet följer viktsutvecklingen bland 10-åringar i fyra representativa städer (Karlstad, Umeå, Västerås och Ystad). Inte heller här finns några tecken på att barnfetman skulle ha ökat under de senaste åren, skriver Kjell Asplund.

Äter mer frukt - mindre godis

I folkhälsoinstitutets undersökningar av 13-åringars matvanor framkommer det att andelen som äter sötsaker dagligen har minskat samtidigit som andelen som äter frukt och grönsaker ökat.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN