– Avund får kvinnor att motarbeta varann

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2010-10-29

Marta Cullberg Weston: Vi kräver för mycket jämlikhet på arbetsplatsen

Systrar – tills framgången skiljer oss åt.

Är det en seglivad myt – eller avundas och motarbetar kvinnor varandra i yrkeslivet?

– Tyvärr gör vi ofta det. Vi kräver jämlikhet på ett sätt som blir dåligt ibland, säger psykologen och författaren Marta Cullberg Weston.

Marta Cullberg Weston, psykolog och författare.

När Marta Cullberg Weston på kort tid mötte två olika kvinnor som blivit utmanövrerade från sina arbetsplatser av andra kvinnor, ville hon granska avunden lite närmare.

Resultatet blev boken ”Avund och konkurrens - känslor i vardagen”.

– Kvinnor hanterar ofta sin avund genom att skvallra bakom ryggen och ägna sig åt intriger. Det är ett indirekt sätt som egentligen är väldigt fegt, för det kommer man inte åt, säger Marta Cullberg Weston.

Män lika avundsjuka

Hon spårar mönstret till barndomen. Forskning har visat att flickor som små är lika aggressiva som pojkar – men de går inte så ofta i handgriplig närkamp.

– Flickor hittar mer indirekta former för att komma åt någon, precis som på avundsfronten, säger hon.

Den vuxne mannen är avundsjuk i lika hög grad. Men är mer benägen att göra som när han var liten: öppen konfrontation.

– Män accepterar en vinnare och en hierarkisk struktur. Det gör inte kvinnor. På ett sätt är det bra. Men vi kräver jämlikhet på ett sätt som blir dåligt när vi inte stöttar en som är duktig eller tar en chefsroll, säger Marta Cullberg Weston.

Uppmuntra andra kvinnor

Hon påpekar att kvinnor det finns självklart finns många arbetsplatser där kvinnor stöttar varandra. Men ibland blir avunden ett stort problem - och även om den är ett känsligt ämne måste vi ta itu med den.

– Vi har bara pratat om glastaket. Men det krävs också en ny medvetenhet om avundsproblematiken. Till exempel bör kvinnliga chefer uppmuntra kvinnliga kollegor istället för att se dem som ett hot, säger Marta Cullberg Weston.

De många kvinnliga nätverk som startas tror hon kan vara effektiva.

– Rent generellt är de bra. Men det är också bra om det inom dem finns en medvetenhet om avundsproblematiken.

”Se avunden som en komplimang”

I boken berättar hon om amerikanska psykologer som uppmanar kvinnor att vara extra trevliga mot andra kvinnor och tona ned sig lite för att ”samla chips i ladorna”; den dagen de blir chefer så har de ett förtroendekapital att ta av.

– Det är skandal att man säger så! Kvinnor ska inte behöva sätta sitt ljus under skäppan. Istället får man försöka ha lite krokodilhud och låta det rinna av. Det är inte lätt – men man får försöka se avunden som en komplimang, säger Marta Cullberg Weston.

Vilka är det då som blir så avundsjuka att de knappt kan tolerera objektet för sina känslor? Marta Cullberg Weston menar att det är en komplex historia.

– En del hävdar att det är personer med dålig självkänsla. Men det är inte så enkelt! Hos dem som blir fast i avundsjukans grepp finns något ytterligare, en inre brist, en vrede. Men jag är inte helt klar över den exakta mekanismen, säger Marta Cullberg Weston.